Fler söker ett yrkesprogram

Nästan alla yrkesprogram hade fler sökande detta år jämfört med förra året. Störst ökning var det för fordons- och transportprogrammet som hade en ökning på 17 procent.

Totalt sökte 38 procent en yrkesutbildning detta läsår, totalt 46 360 elever. Nästan alla yrkesprogram hade en ökning i antal sökande, totalt låg ökningen på 1,2 procent om man jämför mot förra året.

Störst ökning hade fordons- och transportprogrammet som hade 900 fler sökande medan El- och energiprogrammet hade 600 fler sökande detta år. Även för barn- och fritidsprogrammet samt vård- och omsorgsprogrammet var intresset stort. För Restaurang- och livsmedelsprogrammet och VVS- och fastighetsprogrammet var ansökningarna färre än förra året.

– Det är väldigt glädjande att fler nu väljer yrkesprogram och har där med sett vilka stora möjligheter det medför. Ett långsiktigt arbete är det som krävs för att fortsätta att öka medvetenheten kring yrkesutbildningens möjligheter. Yrkesutbildning är ju helt enkelt ett smart val, säger Pontus Slättman, vd på WorldSkills Sweden.

 

Share This:

World Youth Skills Day

Den 15 juli var det ”World Youth Skills Day”, en dag för att hylla alla talangfulla unga och den positiva påverkan deras skicklighet har i vårt samhälle.

Det är viktigt att dagens unga ges möjlighet att bygga på sina färdigheter och talanger för att bygga en framgångsrik och meningsfull karriär. Yrkesutbildning är en väg att uppnå dessa mål och samtidigt ge unga möjligheten att påverka och förbättra vår värld.

World Youth Skills Day initierades av FN för att lyfta betydelsen av att unga världen över får möjligheten att utbilda sig för att bygga på sin skicklighet och talang. Målet är att uppnå bättre socioekonomiska förhållanden för dagens unga samt lyfta utmaningarna med arbetslöshet och kompetens som inte tas tillvara.

Vi vill även passa på att lyfta vårt yrkeslandslag, experter och andra deltagare i våra Yrkes-tävlingar. Deras yrkesskicklighet i kombination med deras engagemang bidrar till att sprida kunskap vidare till en ny generation av talangfulla unga.

 

Share This:

Nu laddar Yrkeslandslaget för Yrkes-EM i Budapest

 

Det är drygt 3 månader kvar till Yrkes-EM i Budapest, Ungern. Under tre dagar, 25-29 september kommer Europas skickligaste ungdomar tävla om vem som är bäst i sin yrkesgren. Sveriges Yrkeslandslag förbereder sig för fullt och jobbar just nu på att finputsa sina skills.

I Yrkes-EM får ungdomar upp till 25 år vara med och tävla och detta år kommer 550 tävlande vara med och tävla i 39 olika yrken. Tävlingarna pågår i tre dagar men Yrkes-EM pågår i totalt 5 dagar med invigning och prisutdelning. Förutom de tävlande så närvarar  nästan 500 experter som har till uppgift att stötta sina tävlande i förberedelserna samt döma under tävlingarna.

Yrkes-EMs viktigaste uppgift är att lyfta yrkesutbildning och yrkesskicklighet kopplat till alla de talangfulla och skickliga ungdomar som deltar. Yrkes-EM resulterar också i att både tävlande och experter får en kompetensutveckling i och med förberedelser och genomförandet av tävlingen. Det internationella samarbetet bidrar också i sin tur till att kontakter knyts som kan leda till samarbeten under ett helt yrkesliv.

I juni hade det svenska Yrkeslandslaget sin första lagträff där tävlande och experter gavs tillfälle att lära känna varandra och planera träning och tävling. Laget fick också mental träning samt medieträning där de gavs möjlighet att träna på att bli intervjuade och få feedback på sin insats.

Lagträffen gav också experterna möjlighet att förbereda sig genom att fördjupa sig i bedömningskriterier och regelverk. Nästa lagträff är i augusti då ytterligare förberedelser och teambuilding inför tävlingen kommer ligga i fokus.

Innan tävlingen sker i september så är det dock mycket arbete som kvarstår. Just nu förbereder sig tävlande och experter enskilt kopplat till de olika modulerna som ingår i tävlingen.
– Vi har ett helt nytt lag, utan tidigare tävlingserfarenhet så det är mycket förberedelser just nu. De tävlande är engagerade och det finns hopp om flera medaljer, säger Patrik Svensson tävlingsansvarig.

Den 30 september kommer det bli en mottagning av Yrkeslandslaget på Arlanda för anhöriga och andra som vill ta emot och fira våra hjältar i det svenska Yrkeslandslaget.

 

Share This:

WorldSkills på informationsturné med Framtidståget

Under hösten kommer WorldSkills Sweden följa med på Framtidstågets informationsturné. Med start i Malmö kommer 200 orter besökas och 500 skolor kommer närvara på de olika stoppen.

Under hösten 2018 kommer 200 orter att få besök av Framtidståget som riktar sig till elever i årskurs 9 samt studie- och yrkesvägledare. Man räknar med att turnén kommer besöka sammanlagt 500 skolor .

Syftet är att inspirera eleverna om olika yrkesval men också informera om kommande gymnasieval. Många ungdomar upplever att det är svårt att veta vilken utbildning som är rätt och genom att öka deras kunskap om olika yrkesval och utbildningar så blir valet enklare.

I turnén kommer WorldSkills Swedens medverka för att informera och lyfta fördelarna och möjligheter med att välja en yrkesutbildning. Självklart finns ambassadörer från Yrkeslandslaget med på tåget!

 

Detta projekt medfinansieras av ESF- Europeiska socialfonden.

Share This:

Virtuella arbetsplatsbesök i 360 grader

WorldSkills Sweden driver projektet ”Yrkesutbildning ett smart val!” för att synliggöra yrkesutbildningar och verka för ökad kvalitet i svensk yrkesutbildning. En del i projektet är att skapa virtuella studiebesök på arbetsplatser för att ge ungdomar en inblick i hur en arbetsdag kan se ut.

Det är inte alltid lätt för ungdomar att veta vad de ska välja för program i gymnasiet. De är heller inte alltid lätt att få till studiebesök på olika arbetsplatser även om det skulle kunna hjälpa till att ta rätt beslut inför sitt framtida yrkesval. Men föreställ dig då att kunna använda virtuella studiebesök på arbetsplatser för att ge ungdomar en inblick i olika yrken.

WorldSkills Sweden kommer med bidrag från Europeiska Socialfonden spela in 20 filmer i 360 grader på arbetsplatser runt om i landet. Hittills har flera yrken spelats in, bland annat receptionist, kock och servitris. Men många yrken kvarstår.

Tanken är att filmerna ska kunna ses på mässor, skolor men även av privatpersoner. Bäst upplever man filmerna med ett par VR-glasögon men det går också bra med en dator eller mobila enheter.

Tack till våra yrkesambassadörer som medverkat Evelyn, Gustav och Hannah. Tack också till HOBO Hotell och Görvälns slott som låtit oss filma i deras lokaler.

 

Share This:

Den positiva inställningen till yrkesprogram ökar

Den positiva inställningen för yrkesutbildning ökar både hos ungdomar och hos allmänheten. Av eleverna i årskurs 9 kan 58% tänka sig att läsa ett yrkesprogram. Det är en ökning med 3% i jämförelse med 2017 års resultat. Även hos allmänheten ökar tron på yrkesprogrammen då i första hand för att det leder till arbete efter studier.

Ungdomar i årskurs 9 tycker att det finns många intressanta yrkesprogram och att de också ger en bra utbildning. Den positiva inställningen generellt för yrkesprogram har också ökat. Idag kan 58% av eleverna i årskurs 9 tänka sig att läsa på ett yrkesprogram i jämförelse med 2017 då siffran låg på 55%.

Bland de elever som inte kan tänka sig att läsa en yrkesinriktad utbildning svarar 41% att det beror på att de vill plugga vidare efter gymnasiet och att en yrkesutbildning inte ger högskolebehörighet.

Allmänhetens syn på status och utvecklingsmöjligheter för gymnasial yrkesutbildning är i stort sett oförändrad. Uppfattningen att en yrkesutbildning leder till arbete ökar däremot svagt uppåt.

WorldSkills Sweden har genomfört två undersökningar tillsammans med Ungdomsbarometern och SIFO för att få en övergripande bild av inställningen till yrkesutbildning. Den första rapporten genomfördes tillsammans med Ungdomsbarometern där 1000 ungdomar i årskurs 9 slumpmässigt valdes ut för att svara på frågor. Den andra rapporten gjord av SIFO riktade sig mot personer mellan 18–65 som fick svara på frågor kring sin syn på yrkesutbildning. Över 1000 personer svarade på enkäten.

 

Länk till rapporter

 

Share This:

Mental träning för Yrkeslandslaget

I 30 år har Lennart Augustsson hjälpt och utbildat människor inom mental träning och ledarskap. Under 2018 är det Yrkeslandslagets tur att få utvecklas inom mental träning.

Under EuroSkills samlas Europas skickligaste yrkesutövare upp till och med 25 år för att tävla mot varandra. Inför tävlingen har deltagarna arbetat stenhårt och tränat målmedvetet. Tävlingen innebär intensiva dagar med stora krav på yrkesskicklighet samt mental närvaro och fokus. Med mental träning kan tävlingen bli mindre ansträngande och ge verktyg för att hantera nervositeten.

Lennart har stor erfarenhet kring mental träning inför tävlingar, bland annat rallytävlingen ”Svenska Rallyt”. Men denna gång är det Yrkeslandslagets tur.
– Jag ser fram emot att hjälpa deltagarna att utvecklas och lyckas i sina förberedelser och i genomförandet av tävlingen, säger Lennart Augustsson
Yrkeslandslaget och Lennart Augustsson kommer påbörja sitt samarbete inför EuroSkills i Budapest under våren 2018.

Share This:

Caroline europeisk representant för WorldSkills Champions Trust.

Caroline Söderqvist har valts ut som ny europeisk representant för WorldSkills Champions Trust.

Caroline har blivit utvald att ingå i WorldSkills Champions Trust (WSCT); en internationell grupp bestående av nio unga mästare från hela världen med syfte att representera och arbeta för att lyfta sina respektive yrken utöver själva tävlingarna. Ett prestigefyllt uppdrag som erbjuds ett fåtal.

– Detta är riktigt roligt och jag är övertygad om att Caroline kommer bidra positivt i utvecklingen av WSCT. Dessutom är Caroline en fantastisk ambassadör för WorldSkills Sweden och svensk yrkesutbildning, säger Patrik Svensson, tävlingsansvarig för WorldSkills Sweden.

 

Caroline Söderqvist, flygtekniker

 

Caroline, hur kommer det sig att du blev flygtekniker?

–  Jag drömde om att bli stridspilot och flyga JAS. Och då tänkte jag att det var ett bra första steg att lära sig skruva på flygplan och helikoptrar. Sedan visade det sig att jag har fallenhet för det här jobbet. Det handlar mycket om noggrannhet och struktur.

Och vad har du gjort för att bli Sveriges bästa unga flygtekniker?

–  Jobbat hårt och alltid varit hungrig på kunskap. Nyfikenhet, noggrannhet och ett ständigt driv kommer man långt på i flygbranschen. Caroline Söderqvist blev svensk mästare 2016 och ingick i Yrkeslandslaget 2017. Caroline tävlar i yrkesgrenen flygteknik (Aircraft Maintenance).

Till sist Caroline, vad är ditt bästa tips för att bli det man vill bli?

– Prioritera dig själv och det du själv vill. Strunta i vad andra tycker och tänker om vad du ”borde” göra eller bli. Låt inte andra styra din framtid. Det är ditt liv, du sitter vid spakarna. Så välj ett mål utifrån vad du själv vill och kör bara!

 

 

Namn: Caroline Söderqvist

Från: Mjölby

Yrke: Flygtekniker som tävlat i Aircraft Maintenance

Arbetsplats: Patria Helicopters AB, Linköping

Utbildning/skola: Helikoptertekniker YH-utbildning, Aviation Technical Training, Linköping

 

Följ Caroline på Instagram: @carrosoderqvist

 

Läs mer om WSCT:

https://www.worldskills.org/what/career/champions-trust/

 

Caroline Söderqvist, flygtekniker

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

Share This:

WorldSkills Sweden sjösätter aktiviteter som riktar sig till nyanlända.

För att fånga upp yrkestalang och yrkesskicklighet hos de som relativt nyligen anlänt till Sverige går WorldSkills Sweden under hösten ut med filmer och annonser i sociala media som på olika språk informerar om att Sverige kan erbjuda bra jobb och smarta utbildningar.

Materialet kommer ha ett tydligt budskap om att Sverige behöver och välkomnar fler talanger som vill utbilda sig till, eller redan är, yrkesutbildade inom framför allt bygg, design, industri, it, service, vård och tekniksektorn och vart man ska vända sig samt göra för att komma vidare.

För att underlätta informations- och sökprocessen och även kunna slussa de intresserade vidare finns en webbsida med info och snabba fakta på olika språk, utbildningsinformation, länkar till relevanta webbsidor, intervjufilmer med nyanlända som gjort samma resa och kommit vidare samt som kan intyga att jobb inom dessa områden är både säkra och bra betalda och en bra början på en yrkeskarriär.

Totalt består kampanjen inledningsvis av en s k pedagogisk animerad film, tre filmade intervjuer med personer som redan påbörjat utbildnings- och jobbresan, annonser och inlägg i sociala medier samt information till berörda verk och myndigheter. Kampanjperiod nov–jan.

Facebook

Instagram

Webb

#UseYourSkills

 

Share This:

Välkomna Yrkeslandslaget 2017 hem!

VÄLKOMNA YRKESLANDSLAGET HEM EFTER WORLDSKILLS COMPETITION 2017

I samband med att det svenska Yrkeslandslaget 2017 kommer hem från Yrkes-VM i Abu Dhabi, anordnas en mottagning för laget på Arlanda, hotell Radisson Blue SkyCity. Laget anländer med flight EK157 och landar kl 12.45, lördag 21 oktober på Arlanda terminal 5.

Datum och tid: 21/10-17 uppskattad tid kl 13.30, beroende på eventuella förseningar och tid för bagagehämtning.

Plats: Radisson Blu Sky City Hotel – Arlanda Airport Conference.

Lokal: Dreamliner

Du är varmt välkommen att välkomna laget redan i ankomsthallen utanför tullpassagedörrarna i terminal 5, för att sedan följa med till lokal Dreamliner och den officiella mottagningen.

Fakta om de tävlande och deras placeringar i Yrkes-VM i Abu Dhabi kommer finnas på: www.worldskills.se/press

SparaSpara

SparaSpara

Share This: