Den positiva inställningen till yrkesutbildning ökar. Ökningen är svag men visar en uppåtgående trend sedan undersökningarna startade 2016. Bland allmänheten svarar man att en yrkesutbildning ger bra utvecklingsmöjligheter och ger goda chanser till jobb efter studier.

Rapporten visar tydligt att allmänheten tycker att en yrkesutbildning leder till jobb. Av de tillfrågade anser 84% att en yrkesutbildning i stor eller i viss utsträckning leder till jobb. Endast 6% anser att det inte leder till arbete.

Av de tillfrågade, tyckte också mer än hälften att en yrkesutbildning ger mycket goda eller ganska stora utvecklingsmöjligheter.

När det gäller statusen tycker hälften av de tillfrågade att en yrkesutbildning varken har hög eller låg status. Däremot minskar det något bland dem som tycker att en yrkesutbildning har en låg status.

Rapporten är gjord av SIFO mot personer mellan 18–65 år som fick svara på frågor kring sin syn på yrkesutbildning. Över 1200 personer svarade på enkäten i början på januari 2019.

Senast ändrad: 15/01/20