• Skola
  • Yrkesutbildning

Samverkan Skola-Arbetsliv- Rikskonferens

Konferensernas övergripande mål är att belysa samverkan mellan utbildningsväsendet och arbetslivet från förskola till högskola och att visa på den röda tråden av studie- och yrkesvägledning i vid och snäv bemärkelse.

Läs mer här

Senast ändrad: 15/01/20