Skolverkets konferens Fokus Yrkesutbildning 17 oktober - Worldskills
  • Skola
  • Yrkesutbildning

Skolverkets konferens Fokus Yrkesutbildning 17 oktober

Skolverket inleder Yrkesutbildningsveckan 2022 med en heldag där de tar upp frågor som: Hur ska vi attrahera den unga generationen och vuxna i omställning till yrkesutbildning? Hur ser en attraktiv arbetsplats och ett attraktivt yrkesliv ut och varför är detta en viktig pusselbit för kompetensförsörjning?

Konferensen vänder sig till alla som berörs av Sveriges yrkesutbildning. Du kan vara branschföreträdare, arbetsgivare, huvudman, utbildningsanordnare, skolledare, studie-och yrkesvägledare, apl-samordnare, yrkeslärare eller någon annan som är intresserad av yrkesutbildningens framtid.

Läs mer och anmäl dig här.

Senast ändrad: 24/08/22