Elias Larsson

Hotellreceptionist

Från: Hjärup
Nuvarande hemort: Malmö
Arbetsplats: Radisson Blu Hotel Malmö
Utbildning/skola: Gymnasieskolan Vipan, Lund, hotell- och turismprogrammet inriktning hotell
Tidigare tävlingar: Gymnasie SM 2017

Vad har du gjort för att bli bäst i Sverige på det du gör?

Jobbat och haft kul! Jag tror mina framgångar kommer ifrån att jag har hittat en bransch som passar mig- och jag har inte varit rädd att testa och utmana mig själv. Trivs du och har ett roligt jobb tror jag det speglar dina framgångar något enormt! Jag har även haft ett stort stöd ifrån min gymnasieskola och lärare, både under skoltiden- men även efter examen.

Vad är det skämmigaste felet man kan göra i ditt yrke?

Få en gäst att känna sig obekväm, det är inte roligt det – men det kan hända att man målar in dig själv i ett hörn …

Vilket är ditt favorit arbetsmoment?

Gästkontakten och få saker organiserat och strukturerat.

Vilken är din dolda talang?

Grym på att dansa.

Vad är ditt bästa tips för att bli det man vill bli?

Gör det som du vill! Ingen annan ska påverka vad du ska jobba med. Våga testa, och ha kul!