Yrkesutbildningsveckan- Highlights

Vecka 42 2021 markerade startskottet för Yrkesutbildningsveckan, som årligen kommer äga rum för att uppmärksamma landets fantastiska yrkesutbildningar och allt som de möjliggör. Under en hel vecka var det fullt fokus på yrkesutbildningsfrågor, med olika aktiviteter som arrangerades av en bredd av aktörer för att tillsammans göra skillnad.

Veckan inleddes med tillkännagivandet av Årets yrkeslärare, en utmärkelse från WorldSkills Sweden som årligen tilldelas en man och en kvinna för att uppmärksamma duktiga yrkeslärare och det viktiga arbete de gör dagligen. Årets vinnare blev Lars-Ove Larsson, Bygg- och anläggningslärare på Kunskapskällan i Herrljunga, och Katarina Brinte, yrkeslärare på Hotell- och turismprogrammet på Malmö Fria Läroverk.

Tillsammans med Yrkeslandslaget lanserades även kampanjen ”The Chain of Skills”, där vi möter sju av hjältarna från Yrkeslandslaget som med största skicklighet visar upp moment kopplat till deras respektive yrke. Grundidén bygger på den klassiska Rube Goldberg-maskinen, men med en modern och mänsklig twist, för att illustrera hur våra yrkesutbildade ser till så att Sverige rullar, precis som länkarna i en kedja.

I Nyköping samlades, på initiativ av LO, ett flertal branschorganisationer för att diskutera hur vi på bästa sätt kan främja samverkan mellan skola och företag för att höja nivån på yrkesutbildningarna. På plats fanns bland annat Motorbranschcollege, Teknikcollege och ETG College som presenterade sitt collegekoncept, samt LO, Nyköpings kommun och representanter för Installatörsföretagen.

Transportföretagen uppmärksammade hur efterfrågan på yrkesutbildade medarbetare är stor och växande inom transportsektorn, vilket gör det extra viktigt att locka fler. Särskilt angeläget är det för att kunna få in fler ungdomar på arbetsmarknaden och för att företag ska vara konkurrenskraftiga, även på en global marknad. Sveriges näringsliv behöver medarbetare som kan använda ny teknik samt producera produkter och tjänster med kvalificerat innehåll.

Även Vårdföretagarna diskuterade kompetensförsörjningen. Rikard Johansson, kvalitets-och etikexpert på Vårdföretagarna, skrev om vikten av att fler ska välja att utbilda sig till undersköterska för att säkra vårt välstånd. Sverige är världsledande inom vård och omsorg, men för att förbättra kompetensförsörjningen är det viktigt att kunna fortsätta växa och utveckla kvaliteten i välfärden genom att höja attraktiviteten och skapa intressanta jobb.

I Grythyttan arrangerade UHR yrkestävling i servering, kock och hotellreceptionist. Där deltog 15 tävlande i uttagstävlingarna till Yrkeslandslaget 2022, som kommer att tävla på Yrkes-VM 2022, WorldsSkillsCompetition 2022 i Shanghai. Tävlingsledningen för uttagningstävlingen bestod av tidigare tävlande i Yrkes-EM och Yrkes-VM och i juryn satt bland annat representanter från Visita och HRF, lärare från Restaurang- och hotellhögskolan vid Örebro universitet, tillsammans med coacher inom respektive yrkesgren.

LO och Svenskt Näringsliv lade även fram förslag för att styra unga mot bristyrken och samtidigt höja programmens status bland högstadieelever och deras föräldrar. Enligt SCB:s prognoser kommer det att saknas närmare 300 000 yrkesutbildade fram till år 2035, samtidigt som arbetslösheten är hög. För att möta behovet måste rätt utbildning finnas tillgänglig på rätt ställe i landet, varpå utbildningarna behöver dimensioneras bättre efter vad som behövs lokalt i regionen.

Svenskt Näringsliv släppte som en del i Yrkesutbildningsveckan, och ett projekt om framtidens yrkesutbildning, en rapport om företagens insatser i den gymnasiala yrkesutbildningen. Rapporten visade att företag och branscher gör stora insatser, såsom att starta egna skolor, driva kvalitetssäkringskoncept, tar emot elever på arbetsplatsförlagt lärande och mycket annat.

Ett flertal skolor från norr till söder bjöd in till Öppet hus, både på plats och digitalt, för att locka fler högstadieelever och lärlingselever att gå ett yrkesprogram. Bland annat Hotell- och restaurangskolan Gästis en informationskväll i Leksand, och Carl Wahren Gymnasium i Hallstavik bjöd in till en kväll där besökare kunde testa på yrken, lära sig mer om de olika programmen och delta i yrkestävlingar med fina priser.

Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen och vice ordförande i WorldSkills Sweden, skrev om hur Byggbranschen är i stort behov av skickliga yrkesarbetare och hur Byggföretagen därför arbetar för en större mångfald, där alla känner sig välkomna. Branschen menar även att klimatutmaningarna kräver att vi attraherar fler unga för att bygga mer hållbart för framtida generationer. Den som väljer bygg är med och bidrar till branschens omställning.

Nästa år, under vecka 42, är det dags igen och det planeras redan för fullt på olika håll. Vi ser fram emot att se ert engagemang och finns alltid här för att bolla idéer, tipsa om aktiviteter och annat som skulle passa bra inom ramen för Yrkesutbildningsveckan. För mer information, besök www.yrkesutbildningsveckan.se