Den positiva inställningen till yrkesprogram fortsätter att öka - WorldSkills Sweden

Den positiva inställningen för yrkesutbildning ökar bland ungdomar. Av eleverna i årskurs 9 kan 61% tänka sig att läsa ett yrkesprogram, jämfört med 54% år 2016. Även hos allmänheten ökar tron på yrkesprogrammen då i första hand för att det ger bra utvecklingsmöjligheter och leder till arbete efter studier.

Mer än hälften av de tillfrågade ungdomarna i årskurs 9  tycker att det är ett smart val att läsa en yrkesutbildning.  De tycker också att det finns intressant yrkesutbildningar, närmare 80% tycker att det finns något program som tilltalar dem. Idag kan 58% av eleverna i årskurs 9 tänka sig att läsa på ett yrkesprogram i jämförelse med 2017 då siffran låg på 55%.

Bland de elever som inte kan tänka sig att läsa en yrkesinriktad utbildning svarar 29% att det beror på att en yrkesutbildning inte automatiskt ger högskolebehörighet.

Allmänhetens syn på status och utvecklingsmöjligheter för gymnasial yrkesutbildning pekar svagt uppåt. Uppfattningen att en yrkesutbildning ger goda utvecklingsmöjligheter och leder till arbete ökar efter avslutade studier.

WorldSkills Sweden har genomfört två undersökningar tillsammans med Ungdomsbarometern och SIFO för att få en övergripande bild av inställningen till yrkesutbildning. Ungdomsbarometern har genomfört en av undersökningarna med fokus på ungdomar i årskurs 9. Den andra rapporten har gjorts av SIFO och riktade sig mot personer mellan 18–65 som fick svara på frågor kring sin syn på yrkesutbildning.

Senast ändrad: 15/01/20

Relaterade länkar