Skoltävlingar och yrkesprov

Genom skoltävlingar synliggör vi yrkesutbildningar och tävlingarna kan dessutom användas för att få en mer likvärdig bedömning av elevers resultat mellan skolor.

Projektet ”Yrkesutbildning- ett smart val” är medfinansierat av Europeiska socialfonden.