Att välja till gymnasiet - WorldSkills Sweden

Att välja till gymnasiet

En digital presentation på flera språk.

”Att välja till gymnasiet” är en digital presentation som vänder sig till föräldrar, vårdnadshavare och andra närstående till elever i årskurs 7-9. Presentationen tar upp viktiga saker att tänka på och hur man kan hjälpa sitt barn i gymnasievalet.

Den digitala presentationen “Att välja till gymnasiet” inspirerar till att hjälpa barn i högstadiet att göra ett väl genomtänkt gymnasieval. “Att välja till gymnasiet” ger vägledning hur ni kan tänka kring utbildning, yrke och framtid. Presentationen tar cirka 10 minuter att gå igenom.

Till presentationen (svenska)

Presentationen på engelska

Presentationen på arabiska

Presentationen på farsi