Kännedom och inställning till yrkeshögskolan och yrkesvux

Ungdomsbarometern har frågat gymnasieungdomar om deras kännedom och inställning till yrkeshögskolan och yrkesvux. Utan en förklaring av vad yrkeshögskolan och...

Read this article

Fler nyheter att läsa

Välj vad du vill se