• Rapporter
  • Yrkesutbildning

Ökad positiv inställning till yrkesutbildning bland allmänheten

Den positiva inställningen till yrkesutbildning ökar. Ökningen är svag men visar en uppåtgående trend sedan undersökningarna startade 2016. Tydligast syns...

Read this article

Fler nyheter att läsa

Välj vad du vill se