Högskolebehörighet ökar elevers intresse för yrkesprogram

Nästan hälften av de tillfrågade eleverna känner till att yrkesprogram är högskoleförberedande. En tredjedel av eleverna säger också att de blir mer intresserade av att gå ett yrkesprogram när de får högskolebehörighet.

Vilken inställning har ungdomar till yrkesutbildning?

Tillsammans med Ungdomsbarometern undersöker vi på WorldSkills Sweden varje år vilken inställning ungdomar har till yrkesutbildning. Det är elever som går i årskurs 9 som svarar på undersökningen och resultatet sammanställs i rapporten Attityder till yrkesprogram.

Attityder till yrkesprogram 2024, pdf

Unga blir mer neutralt inställda till yrkesprogram

Resultaten av undersökningen visar att varannan elev är positivt inställd till yrkesprogram i allmänhet och kan tänka sig läsa ett yrkesprogram på gymnasiet. Det är ett resultat som har sjunkit något sedan 2020. Däremot har andelen elever som varken är positivt eller negativt inställda till yrkesprogram fördubblats jämfört med 2020.

”Då förändringarna i . . . siffrorna trots allt är marginella, är kanske den viktigaste slutsatsen från denna studie att unga generellt blir mer neutrala till yrkesprogram, snarare än mer negativa” – Från Ungdomsbarometerns reflektion i rapporten

Elever får mindre information och tid med SYV

Resultatet kan också ses i ljuset av att det är färre elever som upplever att de fått tillräcklig information om yrkesprogram under de senaste åren. Det kan höra ihop med att färre elever också har pratat med sin studie- och yrkesvägledare om yrkesprogram.

Högskolebehörighet kan göra att fler tjejer söker yrkesprogram

Hälften av de tillfrågade tjejerna är positivt inställda till yrkesprogram, även om de i mindre utsträckning än killar kan tänka sig att gå ett. Däremot känner fler tjejer till att yrkesprogrammen nu är högskoleförberedande – något som kan ge en positiv effekt på hur många tjejer som vill gå ett yrkesprogram i framtiden.

Vill du läsa mer?

Vi på WorldSkills Sweden tar varje år fram rapporter om vad det finns för åsikter, tankar och intresse av gymnasiala yrkesutbildningar i Sverige.

Alla rapporter från Worldskills Sweden

Senast ändrad: 27/02/24