Worldskills - Yrkesutbildning är ett smart val

Framtiden är en yrkesutbildning

WorldSkills Swedens satsningar leder till att fler upptäcker fördelarna med en yrkesutbildning och moderna framtidsyrken.

Mer om yrkesutbildning

Nyheter

Välj vad du vill se

Kort om WorldSkills Sweden

Vårt mål

WorldSkills Sweden har i uppdrag att arbeta med att höja attraktionskraft, status samt kvalitet för yrkesutbildning. Verka för att fler väljer en utbildning baserat på intresse och talang och inte låter sig styras av traditionella könsmönster och stereotypa val.

Mer om vårt mål

Hur uppnår vi våra mål

Genom yrkestävlingar och Yrkeslandslagets medverkan i internationella mästerskap visar vi på goda exempel på yrkesskicklighet. Vi bistår skolor med viktigt och relevant material om yrken och yrkesutbildningar. Samt uppmärksammar eldsjälar och goda exempel inom Yrkesutbildning.

Mer om hur vi uppnår vårt mål

Våra initiativ

Vi arrangerar Yrkes-SM samt står bakom Yrkeslandslagets medverkan i Yrkes-EM samt Yrkes-VM. Vi samarbetar med bransch och skolor och genomför informationskampanjer mot unga och mot nyanlända. Samt medverkar på mässor och öppna hus för att sprida budskapet att en yrkesutbildning är ett smart val.

Mer om våra initiativ

Vilka står bakom WorldSkills Sweden

WorldSkills Sweden är ett trepartssamarbete mellan LO, Svenskt Näringsliv och staten genom Utbildningsdepartementet, Skolverket och Myndigheten för yrkeshögskola. Utöver dessa parter medverkar även branschorganisationer, yrkesnämnder, skolor och företag.

Mer om oss

Våra initiativ

Genom yrkestävlingar ökar vi intresset för yrkesutbildning

Yrkestävlingar som Yrkes-SM, EM och VM ger unga yrkesutbildade chansen att visa upp sina kunskaper och sin yrkesskicklighet. Genom tävlingarna får vi ungdomar att upptäcka de yrkesinriktade programmen och dess olika möjligheter.

Kalender