Att kommunicera framtid med unga

En guide från Worldskills Sweden

På WorldSkills Sweden träffar vi årligen tiotusentals ungdomar genom
yrkeslandslaget, tävlingar, skolmaterial och kampanjer. Genom vårt syfte – att
stärka svensk yrkesutbildnings kvalitet och attraktionskraft – har vi fördelen att
ha en innehållstyp som intresserar, samtidigt som vi under årens gång också
har utvecklat både kunskap och ödmjukhet inför att kommunicera med unga.

Genom det här materialet vill vi dela med oss av våra erfarenheter och sprida
kunskap kring olika metoder för att kommunicera framtidsval med unga.
I ett led att åstadkomma detta har vi slagit ihop oss med analysföretaget
Ungdomsbarometern – en mångårig samarbetspartner till oss på WorldSkills
Sweden – och kombinerat deras undersökningar och analyser, med våra egna
och andra samarbetspartners erfarenheter, med hopp om att kunna inspirera
dig som arbetar med att stärka attraktiviteten för enskilda skolor eller för hela
branscher och yrkeskategorier.

Tyngdpunkten i materialet ligger kring gymnasievalet, där vi på WorldSkills
Sweden arbetar utifrån devisen att yrkesutbildning är ett smart val inför
framtiden. Vår utgångspunkt är att många unga vill göra gymnasieval som
öppnar breda framtidsmöjligheter både till jobb och vidare studier.

Många av insikterna kring hur unga väljer till gymnasiet är också tillämpliga
i valet av arbetsgivare och eftergymnasiala studier, och materialet kan därför
läsas av alla som är intresserade av ungas framtidsval, oavsett om det
handlar om yrkesutbildning, eller någonting annat. Vi har valt att kalla det för
en guide, eftersom den berör några steg som de allra flesta måste tänka på
i någon utsträckning.