Yrkesprogrammen - Worldskills

Yrkesprogram - Yrken som gör skillnad

Ett yrkesprogram är rätt val för dig som är praktisk och vill lära dig ett yrke från grunden. Ett yrkesprogram är ett program som leder dig till ett yrke.

Nationella yrkesprogram

Barn- och fritidsprogrammet

Barn- och fritidsprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med barn, ungdomar och vuxna. Du får lära dig om människor i olika åldrar och med olika förutsättningar. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera.

Läs mer om Barn- och fritidsprogrammet

Bygg- och anläggningsprogrammet

Bygg- och anläggningsprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med att bygga, underhålla och göra ombyggnationer av hus och anläggningar. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera.

Läs mer om Bygg- och anläggningsprogrammet

Elektriker

El- och energiprogrammet

El- och energiprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med elinstallationer, system för automatiserad produktion, energi-, miljö- och vattenteknik eller datorer och kommunikation. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera.

Läs mer om El- och energiprogrammet 

Fordons- och transportprogrammet

Fordons- och transportprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med olika fordon och transporter eller med godshantering. Du får diagnostisera, reparera och ge service till olika fordon. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera.

Läs mer om Fordons- och transportprogrammet

Försäljnings- och serviceprogrammet

Försäljnings- och serviceprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med handel och försäljning, marknadsföring och varuhantering. Försäljnings- och serviceprogrammet är ett yrkesprogram som leder till en yrkesexamen. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera.

Läs mer om Försäljnings- och serviceprogrammet

Hantverksprogrammet

Hantverksprogrammet vänder sig till dig som vill använda dina händer och arbeta med ett kreativt hantverksyrke som frisör, florist och övriga hantverk. Du kan välja hantverk inom många olika branscher. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera.

Läs mer om Hantverksprogrammet

Hotell- och turismprogrammet

Hotell- och turismprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med turism, hotell- och konferensverksamhet. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera.

Läs mer om Hotell- och turismprogrammet

Industritekniska programmet

Industritekniska programmet vänder sig till dig som vill arbeta med till exempel produktframställning, driftsäkerhet och svetsning inom teknisk industri. Du får lära dig att hantera tekniska system. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera.

Läs mer om Industritekniska programmet

Naturbruksprogrammet

Naturbruksprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med växter, djur, mark, vatten eller skog. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera.

Läs mer om Naturbruksprogrammet

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Restaurang- och livsmedelsprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta praktiskt i yrken kring måltiden nära kunder och gäster på t ex restaurang, bageri eller butik. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera.

Läs mer om Restaurang- och livsmedelsprogrammet

VVS- och fastighetsprogrammet

VVS- och fastighetsprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med tekniska system i byggnader som svarar för värme, kyla, ventilation, vatten och avlopp samt med fastighetsservice. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera.

Läs mer om VVS- och fastighetsprogrammet

Vård- och omsorgsprogrammet

Vård- och omsorgsprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta inom hälso- och sjukvård, psykiatri, äldreomsorg och med personer som har funktionsnedsättning. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera.

Läs mer om Vård- och omsorgsprogrammet

Riksrekryterande utbildningar

Flygteknikutbildningen

Flygteknikutbildningen är en yrkesutbildning för dig som vill arbeta som mekaniker för flygplan eller helikoptrar. Du får bland annat lära dig hur flygplan och helikoptrar fungerar, hur de är konstruerade och hur man felsöker och reparerar dem. Du får också lära dig hur flyget påverkar miljön och hur man arbetar med hänsyn till miljö, kvalitet, säkerhet och ekonomi

Läs mer om utbildning inom Flygteknik

Marinteknikerutbildning

Marinteknikutbildningen är en yrkesutbildning för dig som vill arbeta som till exempel båtbyggare, marintekniker och marin systemtekniker. Du får bland annat lära dig hur olika fartyg som används som fritidsbåtar fungerar, hur motorer, system och utrustning är konstruerade och hur man reparerar fritidsbåtarna och utrustningen.

Läs mer om utbildning inom Marinteknik