Rapporter om yrkesutbildningar och yrkesprogram

Rapporter & artiklar

WorldSkills Sweden arbetar med att öka kvalitet, status och intresset för yrkesutbildning. För att stärka den långsiktiga utvecklingen samt utvärdera publicerar vi rapporter och artiklar om yrkesutbildning. Nedan presenteras ett antal rapporter och artiklar med koppling till yrkesutbildningens attraktionskraft och kvalité.

Alla medaljörer i Yrkes-SM 2024

Ungdomsbarometerns besökarundersökning av Yrkes-SM 2024

Besökarundersökning, genomförd på plats under Yrkes-SM 2024 i Karlstad. Deltagarna fick besvara en digital länk via egna mobiler genom att scanna QR-kod.

Attityder till yrkesprogram 2024

Attityder till yrkesprogram 2024

Undersökning genomförd tillsammans med Ungdomsbarometern där 500 ungdomar i årskurs 9 slumpmässigt valts ut för att svara på frågor om yrkesutbildning.

Attityder till yrkesprogram 2024
Butikskommunikatör spikar upp en blomma

Uppfattningar om gymnasial yrkesutbildning 2024

Rapporten är gjord av SIFO mot personer mellan 18–65 år som fick svara på frågor kring sin syn på yrkesutbildning. Över 1000 personer svarade på enkäten i början på januari 2023.

Attityder till yrkesprogram 2024

Attityder till yrkesprogram 2023

Undersökning genomförd tillsammans med Ungdomsbarometern där 500 ungdomar i årskurs 9 slumpmässigt valts ut för att svara på frågor om yrkesutbildning.

Attityder till yrkesprogram 2023

Uppfattningar om gymnasial yrkesutbildning 2023

Rapporten är gjord av SIFO mot personer mellan 18–65 år som fick svara på frågor kring sin syn på yrkesutbildning. Över 1000 personer svarade på enkäten i början på januari 2023.

Läs hela rapporten

Attityder till yrkesprogram 2022

Undersökning genomförd tillsammans med Ungdomsbarometern där 500 ungdomar i årskurs 9 slumpmässigt valts ut för att svara på frågor om yrkesutbildning.

Attityder till yrkesprogram 2022

Uppfattningar om gymnasial yrkesutbildning 2022

Rapporten är gjord av SIFO mot personer mellan 18–65 år som fick svara på frågor kring sin syn på yrkesutbildning. Över 1100 personer svarade på enkäten i början på januari 2022.

Läs hela rapporten

Attityder till yrkesprogram 2021

Undersökning genomförd tillsammans med Ungdomsbarometern där 500 ungdomar i årskurs 9 slumpmässigt valts ut för att svara på frågor om yrkesutbildning.

Läs hela rapporten

Uppfattningar om gymnasial yrkesutbildning 2021, SIFO

Rapporten är gjord av SIFO mot personer mellan 18–65 år som fick svara på frågor kring sin syn på yrkesutbildning. Över 1100 personer svarade på enkäten i början på januari 2021.

Läs hela rapporten

Kännedom och inställning till yrkeshögskolan och yrkesvux 2020

Ungdomsbarometern har frågat gymnasieungdomar om deras kännedom och inställning till yrkeshögskolan och yrkesvux.

Ta del av undersökningen

Attityder till yrkesprogram 2020

Undersökning genomförd tillsammans med Ungdomsbarometern där 300 ungdomar i årskurs 9 slumpmässigt valts ut för att svara på frågor om yrkesutbildning.

Ta del av undersökningen

Uppfattningar om gymnasial yrkesutbildning 2020, SIFO

Rapporten är gjord av SIFO mot personer mellan 18–65 år som fick svara på frågor kring sin syn på yrkesutbildning. Över 1100 personer svarade på enkäten i början på januari 2019.

Läs hela rapporten

Unga om välfärdsjobben – SKLs studie om ungas attityder och intresse för välfärden

Hur intresserade är unga av att jobba i skolan, vården och omsorgen och hur ser deras drömarbetsgivare ut?

Ta del av undersökningen

Attityder till yrkesprogram 2019

Undersökning genomförd tillsammans med Ungdomsbarometern där 300 ungdomar i årskurs 9 slumpmässigt valts ut för att svara på frågor om yrkesutbildning.

Ta del av undersökningen

Uppfattningar om gymnasial yrkesutbildning 2019, SIFO

Rapporten är gjord av SIFO mot personer mellan 18–65 år som fick svara på frågor kring sin syn på yrkesutbildning. Över 1200 personer svarade på enkäten i början på januari 2019.

Läs hela rapporten

Gymnasierapporten 2019 – attityder, antal och etablering

För att öka förståelsen om gymnasieskolan är det viktigt att förbättra kunskapen om eleverna som går i den. Varför de väljer som de gör, hur de ser på sin utbildning och vad de gör efter examen.

Läs hela rapporten

Framtidens lärling

Rapporten har tagits fram av Västsvenska Handelskammaren där man skickat ut en utvärderingsenkät som besvarats av 140 arbetsgivare till lärlingselever.

Ta del av rapporten

Lärlingar och industrin

83 procent av svenska allmänheten tror att industrin kommer att ha en likvärdig eller ökad betydelse för svensk ekonomi i framtiden.

Ta del av undersökningen

Studie- och yrkesvägledning i grundskolan och gymnasieskolan – en uppföljning

Ungdomars studie- och yrkesval har stor betydelse för hur deras liv kommer att utvecklas.

Läs hela rapporten

Attityder och tankar kring yrkesutbildning och framtida yrkesval

Under Yrkes-SM intervjuades 300 ungdomar om attityder och tankar kring yrkesutbildning och framtida yrkesval.

Läs hela undersökningen

Attityder till yrkesprogram 2018

Undersökning genomförd tillsammans med Ungdomsbarometern där 1000 ungdomar i årskurs 9 slumpmässigt valts ut för att svara på frågor om yrkesutbildning 2018.

Ta del av undersökningen

Uppfattningar om gymnasial yrkesutbildning 2018

En online-undersökning som riktade sig mot personer mellan 18–65 som fick svara på frågor kring sin syn på yrkesutbildning.

Ta del av undersökningen

Om ungas studieval och yrkesutbildningarnas oförtjänta rykte

För att hålla jämna steg med ökad produktion och ny teknologi behövs ny kompetens, men jakten på den är svår.

Ta del av rapporten

Cedefop European public opinion survey on vocational education and training

Denna publikation producerades av Cedefop, avdelningen för lärande och anställningsbarhet, under överinseende av Antonio Ranieri.

Ta del av rapporten

Lärlingsutbildning – olika aktörer och varierande verksamhetsformer

Lärdomar på europeisk och nationell nivå, samt erfarenheter från projekt inom Europeiska socialfonden.

Ta del av rapporten

Vägar och omvägar till arbetsmarknaden

Riktar sig i första hand till beslutsfattare på strategisk nivå och till de som jobbar med unga inom kommuner, myndigheter, civila samhället eller i särskilda projekt inom t.ex. ESF.

Ta del av rapporten

Slutrapporten från Euroskills2016

På plats fanns det 35 tävlingsyrken och 9 presentationsyrken representerade, 500 tävlanden från 34 olika länder, och 26 prova på aktiviteter för besökarna att ta del av.

Ta del av EuroSkills slutrapport

Uppfattningar om gymnasial yrkesutbildning

En online-undersökning om uppfattningar kring gymnasial yrkesutbildning.

SIFO: Worldskills 2017

Attityder till yrkesprogram 2017

Nollmätning samt uppföljningsmätning bland elever i åk 9 av Ungdomsbarometern.

Ta del av undersökningen

Fokus på gymnasial yrkesutbildning

– En antologi om hur yrkesutbildningen kan förbättras

Ta del av hela antologin

EuroSkills 2016 – Besöks undersökning

Under EuroSkills 2016 i Göteborg, intervjuades besökare för att få veta mer om deras inställning till yrkesprogram. Samt om deras besök på tävlingsarenan gjort någon skillnad.

Ta del av undersökningen

Yrkesutbildningens irrvägar

Rapportens syfte är att göra en systemanalys av svensk yrkesutbildning.

Ta del av rapporten

Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet

Rapporten innehåller lägesbeskrivningar av yrkesutbildningsområdet, redogörelser för Skolverkets pågående insatser samt Skolverkets bedömningar av vilka åtgärder som bör vidtas.

Ta del av rapporten

Samverkan för bättre arbetslivsanknytning

– En kvalitetsgranskningsrapport om restaurang- och livsmedelsprogrammet och hantverksprogrammet.

Ta del av rapporten

Valideringens Janusansikte

– Branschorganisationernas förhållningssätt till validering, SeQF och generiska kompetenser.

Ta del av rapporten

13 steg mot en framgångsrik yrkesutbildning

– En undersökning bland Sveriges yrkeslärare.

Ta del av rapporten

Bridging the gaps: Recent reforms and innovations in Swedish VET to handle the current challenges

Rapport till Nord-VET konferens av universitetslektor Daniel Persson Thunqvist, Linköpings Universitet.

Ta del av rapporten

Det arbetsplatsförlagda lärandet på gymnasieskolans yrkesprogram

Rapporten belyser apl inom yrkesprogrammen ur framför allt ett lärarperspektiv.

Ta del av rapporten

Besöksundersökning, Yrkes-SM 2016

”Fler kunde tänka sig att gå ett yrkesprogram på gymnasiet efter besöket på Yrkes SM (82% efter vs. 71% före).”

Ta del av rapporten

Uppfattningar om gymnasial yrkesutbildning

En online-undersökning om uppfattningar kring gymnasial yrkesutbildning.

Ta del av rapporten

Attityder till yrkesprogram

2016 Ungdomsbarometern. Undersökningen som presenteras i denna rapport ger viktiga kunskaper för alla som arbetar med gymnasievalet i någon form.

Ta del av rapporten

Ratio Rapport ”Yrkesutbildningens irrvägar”

– Nils Karlson och Filippa Ronquist. Rapport nr 20, 4 feb 2016.

Ta del av rapporten

High-performance apprenticeships & work-based learning: 20 guiding principles

I denna rapport från EU-kommissionen redovisas framgångsfaktorer för en bra yrkesutbildning på ett intressant och strukturerat sätt.

Ta del av rapporten

Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet

I denna rapport har Skolverket utvärderat yrkesutbildningen.

Ta del av rapporten

Yrkesutbildningen i backspegeln – arbete och studier ett år efter gymnasieskolan

SCBs rapport handlar om yrkesutbildning och jobbmöjligheterna efter examen.

Ta del av rapporten

Lärlingsutbildning- i skärningspunkten mellan kompetensförsörjning och socialpolitik (2015)

I denna bok redogörs för svenska erfarenheter och initiativ på lärlingsutbildningsområdet mot bakgrund av forskning och erfarenheter av lärlingsutbildning i Danmark, Norge, Nederländerna, England och Tyskland.

Ta del av rapporten

Väljer unga fel? – grundskoleelevers attityder till gymnasievalet

I denna rapport diskuteras och exemplifieras hur unga gör sitt gymnasieval.

Ta del av rapporten

Yrkesutbildning i förändring

Studien sammanfattar de förändringar som arbetslivet genomgår och de krav som en modern yrkesutbildning måste leva upp till.

Ta del av rapporten

World-Class Apprenticeships

Tom Bewick resonerar i denna rapport från 2015 om betydelsen av att investera i en yrkesutbildning som håller världsklass.

Ta del av rapporten

Education to Employment

Denna färska rapport från McKinsey är en fortsättning på rapporten från 2012.

Ta del av rapporten

Man lär så länge man har elever

I denna rapport belyses arbetsplatsförlagt lärande utifrån såväl arbetsgivarens aspekter som de pedagogiska.

Ta del av rapporten

Skilset And Match

I Cedefops senaste nyhetsbrev kommenteras bl a Euroskills 2014.

Ta del av rapporten

Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet

I denna rapport från 2014 redovisar Skolverket sin övergripande syn på svenskt yrkesutbildning.

Ta del av rapporten

Effekter av arbetsplatsförlagt lärande på företag

Inom ramen för forskningsprogrammet ”Kompetens för tillväxt” genomför Ratio ett delprojekt om effekter av arbetsplatsförlagt lärande på företagen.

Ta del av rapporten

Den svenska yrkesutbildningsmodellen

I denna rapport ges en översiktlig bild av den grundläggande yrkesutbildningens utveckling i Sverige.

Ta del av rapporten

Modelling Vocational Excellence 2012

Denna broschyr är baserad på ett forskningsprojekt som Worldskills Foundation initierade 2010 och som är baserad på erfarenheter från tävlande och experter i Worldskills Competition 2011 i London.

Ta del av rapporten

Education to Employment: Designing a System that Works

I denna rapport har McKinsey analyserat 25 initiativ med syfte att underlätta övergången från utbildning till arbetsliv samt gjort jämförelser mellan 9 olika länder (dock inte Sverige).

Ta del av rapporten