Mats Pettersson, VD för Murbiten, Göteborg

Goda ambassadörer viktiga för återväxt i branschen

Hur kan en medarbetare utvecklas inom sitt yrke samtidigt som han eller hon också blir en god ambassadör för yrket...

Read this article

Läs fler inspirationsartiklar