Handledare på rätt kurs via webben - WorldSkills Sweden
Christina Grönvik och Cecilia Wigerstad, projektledare på Skolverket.

Kostnadsfritt, flexibelt och öppet för alla. Det är tre faktorer som har bidragit till att antalet deltagare i Skolverkets handledarutbildning skjuter i höjden. Utbildningen tydliggör rollfördelningen mellan lärare och handledare och ökar också samverkan mellan skola och arbetsplats.

Om inte handledarna kan komma till utbildningen får utbildningen komma till handledarna. Så resonerade Christina Grönvik och Cecilia Wigerstad, projektledare på Skolverket, när de 2013 fick i uppdrag från regeringen att ta fram en sammanhållen, nationell handledarutbildning.

Handledarna behövde förberedas

Många skolor erbjöd visserligen redan på eget initiativ en utbildning till de handledare som fanns på de olika arbetsplatser som skolans elever nyttjade. Men resultaten blev blandade. Ofta dök bara ett fåtal handledare upp i skolan när utbildningen arrangerades.

– Det var svårt för många att komma loss från sina arbetsplatser. Det gjorde att handledarna sällan visste vad som förväntades av dem och arbetsplatsen, och det i sin tur gjorde att de var oförberedda på att ta emot elever. För oss blev en av de stora utmaningarna att ta fram en utbildning som handledarna ville och kunde delta i, berättar Christina Grönvik.

För att en elev ska få ut det som kursmålen säger av sin APL är det viktigt att man konkretiserar vad hen ska göra ute på arbetsplatsen och även kopplar det till de olika ämnena. Därför behöver handledaren ha förståelse för elevens roll och kunna stötta i de olika momenten så att det blir ett praktiskt lärande.

Flexibelt och lätt att hinna

Lösningen blev en webbaserad utbildning som handledarna kan göra lite i taget, på tider som passar dem och när de har en stund över. Utbildningen är kostnadsfri och vem som helst kan registrera sig. Från början bestod den av fyra moduler – eleven, förberedelser, lärandet samt återkoppling och uppföljning – samt en fördjupning, som främst vänder sig till handledare för lärlingar. Senare har den också byggts på med fler moduler på olika språk, till exempel en del om kulturkrockar, vilka vänder sig till utlandsbaserade företag som tar emot elever från svenska skolor, och en del om hur man handleder elever som behöver extra stöd. Eftersom plattformen känner av hur långt man har kommit i modulerna går det att göra bara en liten bit i taget, pausa och sedan fortsätta där man slutade. Det gör att alla som är nyfikna på utbildningen snabbt kan komma i gång även om de inte har möjlighet att direkt avsätta den timme som varje modul beräknas ta att gå igenom.

Passar även eleverna

Oavsett bakgrund och kunskap är det lätt att ta till sig utbildningen. Den är uppbyggd med filmer, enkla skisser, minimalt med text och en berättarröst. Kursdeltagarna ställs inför olika scenarier och får diskutera hur de skulle ha agerat vid olika situationer. Den som vill kan spara svaren och dela dem med andra. På så vis blir utbildningen mer interaktiv och deltagarna kan lära av varandra – oavsett när de genomför utbildningen. När samtliga delar av kursen är avklarade får deltagaren ett intyg på att hen har genomfört den. Målgruppen är minst sagt bred. Här finns handledare med olika utbildningsbakgrund och som representerar helt olika yrken. Men även andra yrkesroller än handledarna ser fördelar med att genomföra utbildningen.

– Utbildningen är framtagen för handledare men många lärare använder den också. De ska ha kontakten med handledarna och då är det bra om båda parter har samma synsätt, säger Cecilia Wigerstad.

Av samma skäl låter också en del skolor eleverna ta del av utbildningen inför sin APL. Då får de förståelse för handledarens situation och lär sig också vilka krav som de själva kan ställa och vilka förväntningar de kan ha på sin APL och handledare.

– När eleverna har gått igenom utbildningen innebär det också att de, sen när de har fått anställning, själva kan bli handledare för nya elever, säger Christina Grönvik.

Christina Grönvik och Cecilia Wigerstad, projektledare på Skolverket.

Kompetensutveckling som gynnar företaget

Sedan utbildningen lanserades i oktober 2014 har över 33 000 personer registrerat sig på webben. Av dessa har närmare 12 000 handledare och 2 500 lärare genomfört utbildningen, siffror som fortsätter att öka varje månad. Kanske är hemligheten det enkla upplägget och även att det är lätt att sätta in sig i de olika delarna.

– Den handlar mer om hur man sätter sig in i elevens situation och tar emot den på bästa sätt än om själva yrket, och det kan alla oavsett bransch relatera till, säger Christina Grönvik.

För många företag blir det också ett mervärde. Alla vet nog hur det är att vara ny på jobbet, och utbildningen hjälper företag att på ett bra sätt kunna ta emot nyanställda.

– De lär sig att hantera nya kollegor på ett bättre sätt, det blir som ett slags personalintroduktion och en kompetensutveckling som också gynnar företaget, säger Cecilia Wigerstad.

Fakta!

Skolverkets handledarutbildning finns på: aplhandledare.skolverket.se. Du registrerar dig enkelt med din e-postadress. När du har gått igenom de fyra grundmodulerna får du ett intyg på att du har genomfört utbildningen. Utbildningen fick 2015 Swedish Learning Awards pris som bästa webbutbildning i kategorin icke vinstdrivande företag.

Senast ändrad: 17/01/20