Gala sätter yrkeslärare och handledare i rampljuset - WorldSkills Sweden
Stefan Lusth, yrkeslärare på Edströmska gymnasiet, Anna Ulff, projektledare på barn- och utbildningsförvaltningen och Bo Norrman, enhetschef på barn- och utbildningsförvaltningen i Västerås stad.

Genom en årlig och återkommande yrkesgala uppmärksammar Västerås stad handledare, APLföretag och yrkeslärare. Genom att skolor och företag tecknar avsiktsförklaringar kommer utbildningen också ännu närmre branschen – med idel fördelar.

Sedan mars 2016 driver Västerås stad ett gymnasieövergripande APLprojekt med alla kommunala skolor.
En viktig del i projektet är att utbilda handledare.

– Den stora framgångsfaktorn är handledaren. Alla elever nämner vikten av att ha en bra handledare, att det var introduktionen den första dagen som satte nivån. Därför blev det tydligt att vi skulle satsa just på att utbilda handledare, berättar Anna Ulff som är projektledare på barn- och utbildningsförvaltningen i Västerås stad.

De provade därför att arrangera en träff där Skolverkets webbaserade handledarutbildning stod i fokus. Handledarna bjöds in till en träff där de tillsammans gick igenom halva utbildningen i storgrupp.

– Vid utbildningsträffen la vi fokus på samtal och diskussioner, och sedan ansvarade handledaren för att slutföra den webbaserade delen själv, berättar Anna Ulff.

Yrkesgala lyfter branschen

De som genomförde handledarutbildningen uppmärksammades sedan under den yrkesgala som Västerås stad för första gången arrangerade under våren 2017. Idén till galan uppkom dels som ett incitament för att få fler att gå handledarutbildningen, dels som ett sätt att sätta fokus på yrkesutbildningar och -tävlingar. Worldskills Sweden delar varje år ut pris till Årets yrkeslärare, och i Västerås ville man göra något liknande för att lyfta handledarnas, liksom yrkeslärarnas, viktiga roll. Samtliga som genomfört handledarutbildningen fick gå upp på scen och ta emot sitt diplom. Därutöver delades även priser ut till yrkeslärare och företag som på ett föredömligt sätt jobbar med skolan och APL.

– Det finns många duktiga yrkeslärare men de lyfts sällan fram på samma sätt som övriga lärarkåren, och det vill vi med hjälp av galan ändra på, säger Stefan Lusth som är yrkeslärare på Edströmska gymnasiet och en av dem som varit pådrivande för att utbilda handledare inom andra kategorier än fordonsutbildningen där han själv är verksam.

Galan riktade sig till alla inom branschen som har en betydande roll för skolan. Förutom lärare, yrkeslärare och handledare var även studie- och yrkesvägledare, företagare och rektorer inbjudna.

– Näringslivsstrategen i Västerås stad var konferencier, och vår nämndordförande besöker ofta våra yrkesutbildningar. Det känns väldigt roligt att vår nämnd tycker att yrkesprogrammen är viktiga att satsa på. Det är viktigt att ha politiken med sig, säger Anna Ulff.

Bo Norrman, Anna Ulff och Stefan Lusth.
Bo Norrman, Anna Ulff och Stefan Lusth.

Avsiktsförklaring bidrar till utveckling

Tranellska gymnasiet i Västerås har programmen hotell och turism samt restaurang och livsmedel. Nyligen tecknade skolan en avsiktsförklaring med sin bransch. Kontraktet sätter formerna för hur bransch och skola ska samverka.

– Det är ett sätt att förtydliga vårt gemensamma uppdrag, och det visar att vi gör det här tillsammans på ett seriöst sätt och att det är en sjyst bransch, säger Bo Norrman, som arbetar med Tranellska gymnasiets hotell- och restaurangprogram samt är enhetschef på barn- och utbildningsförvaltningen i Västerås stad.

En bra APL där skola och bransch tillsammans har satt upp tydliga riktlinjer ger skolan en större attraktionskraft samtidigt som det också bidrar till att fortsätta att utveckla utbildningen.

– Vi får bättre möjligheter att driva igenom förändringar i stället för att bara säga att vi alltid har gjort på ett visst sätt. En ännu bättre APL är dessutom ett bra konkurrensmedel, säger Stefan Lusth.

Ett exempel är att det tack vare avsiktsförklaringen blir lättare att motivera varför man tidigarelägger elevernas första APL.

– Tidigare år har ettorna på Tranellska gymnasiet inte haft APL. Men nu blev det ett tydligt argument att branschen kräver att de går ut så tidigt som möjligt. Då är det lättare att göra en sådan förändring, säger Anna Ulff.

Tips!

Så skapar du ett bra samarbete mellan skola och företag
  • Bygg en tydlig samverkansmodell. Konkretisera hur den ser ut.
  • Huvudmannen måste prioritera detta arbete och tillsätta både tid och resurser. Det måste finnas en ansvarig.
  • Se elevernas APL även ur ett branschperspektiv.
  • Underskatta inte företagens intresse. Det är lätt att bli försiktig men de är ofta väldigt engagerade och man måste våga fråga.
  • Var tydlig mot eleverna vad som förväntas av dem och berätta för företagen vad eleverna förväntar sig. Om handledaren vet vad eleverna redan kan när de kommer ut på sin APL vet de också vad de kan ställa krav på och vad som är nytt för eleven.
  • Ge tid till yrkeslärarna och kräv att vara ut på företagen och i branschen. Utvecklingen går fort och skolan måste hänga med.​

Senast ändrad: 17/01/20