Lastbilsturné ska få fler att söka yrkesprogram - Worldskills
En del av minimässan där restaurang- och livsmedelsprogrammet presenterar sin utbildning

Varje höst åker representanter från Kungsbackas yrkesprogram på en turné till skolor i kommunen för att synliggöra och informera om de olika yrkesutbildningarna. På så vis når de många elever under kort tid.

För fyra år sedan såg Kungsbacka kommun hur söktrycket till deras yrkesutbildningar dalade. De insåg att något måste göras för att öka intresset och synliggöra yrkesutbildningarna. En åtgärd var att besöka kommunens grundskolor för att informera om vilka yrkesprogram som finns och vad de kan leda till. Första året var det en grundskola som fick besök. Året därefter tre. Nu har projektet vuxit till att tio skolor i kommunen – en om dagen i två veckor – får besök.

– Om eleverna inte kommer till skolan får skolan komma till dem, säger Bonny Wernersson, rektor.

Minimässa inriktad på yrkesutbildning

Från fordonsprogrammet tar de med sig en lastbil som ställs väl synlig på skolgården, tillsammans med ett tält där representanter från åtta av kommunens yrkesprogram dukar upp montrar och information. Här finns elever från restaurangprogrammet som med flinka fingrar trollar fram små smakprov med mat och dryck. Strax intill får eleverna, med hjälp av en utrustning som till vardags mäter förbränningen i motorer, testa hur mycket koldioxid som de kan blåsa ut i ett andetag. Den som vill får också prova att svetsa.

– Till skillnad mot gymnasiemässan är våra besök riktade mot just yrkesutbildningar, och på det här sättet når vi oerhört många grundskolor och elever, säger Bonny Wernersson.

Eleverna involveras

Besökets målgrupp är i första hand åttor och nior men ibland får även sjuor information. Bengt Ronnstedt som är fordonslärare menar emellertid att ju tidigare ungdomar får lära sig mer om olika yrken desto bättre är det. Undersökningar visar att yrkesvalen görs i tidig ålder. Men här är besöken en chans att nå ut brett, och bland de medverkande syns både elever och lärare.

– Vi vill gärna ha med elever som har gått på den skola vi besöker. Det brukar vara positivt för alla om de känner lärarna eller några elever. Eleverna växer av att få visa tidigare lärare vad de kan och det är roligt för de yngre eleverna att prata med någon som har gått på deras skola, säger Bengt Ronnstedt.

Kan räkna som APL

Förberedelserna med besöket börjar redan på våren när skolorna får information om vilka dagar som lastbilen ska rulla, och utifrån önskemål pusslas ett schema ihop. Inför besöken, som brukar ligga i september, får yrkeseleverna frågan om de vill delta. De kan tillgodoräkna sin medverkan som APL, inom kommunikation, svenska eller marknadsföring. Besöket inleds med att två elever besöker en klass inne i skolan och kort informerar om vad som finns att se och göra på deras minimässa. Eleverna får även ett papper med information och några frågor som de ska ställa till minst tre olika program. Därefter får de gå ut en klass i taget, ställa frågor, delta i tävlingar och fundera över kommande studieval. Många av frågorna handlar om vad man kan jobba med efter utbildningen och vad man tjänar.

Mer levande när någon berättar

Niondeklassarna verkar nöjda med besöket. Flera elever säger att det är bra att höra dem som går ett yrkesprogram själva berätta hur det är, vilka utmaningar de möts av och vad de kan få för jobb efteråt.

– Det blir en helt annan sak när någon berättar än att vi får läsa om det.

Även om Kungsbacka har hela Göteborgsregionen som upptagningsområde har man än så länge fokuserat på besök inom kommunen. Men Bonny Wernersson är övertygad om att konceptet går att förfina och utveckla.

– Vi har pratat om att även involvera studie- och yrkesvägledare. Det kan vara något att fundera på inför nästa år, säger han.

Turnén – från planering till besök

Planeringen för höstens skolbesök börjar redan på våren. Då bestämmer yrkesutbildningarna gemensamt under vilka två veckor på hösten som besöken ska ske. Grundskoleförvaltningen i Kungsbacka skickar därefter en förfrågan till alla grundskolors rektorer i kommunen. Under sommaren kommer svaren in med önskemål om besöksdag, och i augusti–september sammanställer de körschemat och bokar tält mm. Under den här delen av projektet arbetar två personer med det.

Planeringen fortsätter med ett möte, där varje yrkesprogram som deltar har med en representant som tillsammans går igenom årets förutsättningar. Därefter bestämmer varje yrkesprogram hur de vill presentera sitt program; vilken utrustning de ska visa och vilka personer som ska delta (elever och/eller lärare). På fredagen före det första skolbesöket hämtar de gemensamt den utrustning som ska med i bilen och packar den.

Cirka 5–6 lärare deltar under besöken som pågår mellan klockan 8 och 14. Uppskattningsvis rör det sig totalt om cirka 600 timmar för hela projektet, och planeras så att de ska kunna rymmas i lärarnas tjänster. Exempelvis, i Kungsbacka ingår de flesta timmarna i ordinarie tjänster. Genom transportutbildningen finns tillgång till lastbil, och genom kommunens fritidsförvaltning kan man hyra ett tält. Den som i stället behöver hyra utrustning av uthyrningsfirmor får räkna med en större kostnad för projektet. Men investeringen lönar sig på så många olika sätt att det helt klart är värt det!

Tips!

  • Få med så många av yrkesprogrammen som möjligt så att eleverna utifrån intresse kan välja vilka utbildningar de vill prata med. En stor fördel är att ha ett fordon att åka ut med, logistiken blir lättare då. I Kungsbacka finns också möjlighet att hyra tält av kommunens fritidsverksamhet vilket gör att förutsättningarna blir lättare.
  • Lägg in besöken i programmens planering och frigör tid både för förberedelser, besök och efterarbete.
  • Se till att de besökande skolorna involverar alla elever och att de får med besöket i sin planering. Om en klass i taget deltar hinner alla få information.

Senast ändrad: 16/01/20