Elever gynnade av tidigt yrkesmöte - WorldSkills Sweden
Yrkeslärarna Karin Tengvall Dahlbom och Eva Lönn tillsammans med Ebba Järrud, hotelldirektör på Elite Plaza i Malmö.

På Vipans gymnasium i Lund gör elever som går hotellprogrammet sin första APL redan i ettan – och på ett extra inspirerande sätt. Det gör att de snabbt lotsas in i sin yrkesroll och även tidigt får chansen att upptäcka om de trivs i branschen. Tack vare att lärarna dagligen finns närvarande på arbetsplatserna är det ett samarbete som även hotellen uppskattar.

– Vi märker definitivt skillnad mot tidigare. Eleverna utvecklas enormt. De blir bättre yrkestekniskt, de förstår arbetsplatskulturen och de kan omsätta yrkeskunskaperna till teori i skolan och beskriva olika situationer, säger yrkeslärare Eva Lönn. Ett annat nog så viktigt skäl är att en del elever är ibland skoltrötta och har svårt att engagera sig i teorin i skolan.

– Genom att de redan i ettan får komma ut i arbetslivet, där deras praktiska färdigheter syns och premieras, får de visa att de är riktigt bra. Detta ger ofta ringar på vattnet och de får en kick och kan kanske klara övrigt skolarbete lite bättre, fortsätter Eva. En del skulle kanske säga att de är för unga för att gå ut i arbetslivet redan i ettan, att de ofta är blyga och osäkra och inte tillräckligt mogna.

Det var också den reaktion som Eva möttes av när hon för sex år sedan kläckte idén om att eleverna skulle utvecklas mycket mer, både i sin yrkesroll och på det personliga planet, om de fick sin första APL-period tidigarelagd. Till sist fick hon löfte om att få prova – och sedan dess har de fortsatt.

Samverkan mellan skola och arbetsplats

Ebba Järrud är hotelldirektör på Elite Plaza i Malmö, ett av kedjans tre hotell som i dag tar emot de yngsta APL-eleverna, och konstaterar att det har blivit en lyckträff för båda parter. Men för att det ska fungera är kommunikationen mellan skola och arbetsplats oerhört viktig. Skolan behöver precisera vad eleverna ska lära sig och hotellet behöver vara tydligt med sina förväntningar.

– Man behöver fundera på vad man har för mål med att ta emot praktikanter, och även berätta vad man inte vill göra, säger Ebba.

Hon konstaterar att en stor anledning till att samarbetet fungerar så bra är just att hotellet inte behöver uppfostra eller se till att eleverna gör vad de ska. I de fall det skulle behövas sköter lärarna om det. Det kan handla om allt från hur eleverna bemöter gäster till hur de är klädda, och detta går lärarna också igenom i god tid innan det är dags för eleverna att göra sina dagar på hotellet. Eleverna får också bo en natt på hotellet för att få produktkännedom. Detta är ett mycket uppskattat inslag. Många av dem har aldrig tidigare bott på hotell och ser det som en rolig upplevelse. Ett obligatoriskt föräldramöte ingår också.

– Att Ebba då är med och berättar om sin väg till att bli hotelldirektör är en bra morot för eleverna. Hon visar att det går att avancera inom branschen, säger Karin Tengvall Dahlbom, yrkeslärare.

Elite Plaza i Malmö

Daglig uppföljning med lärarna

Flera elever vittnar om tryggheten i att lärarna finns på plats varje dag. Genom att klassens 26 elever är utspridda på tre hotell, med gångavstånd däremellan, får lärarna möjlighet att dagligen följa upp varje elev.

– Vår uppgift är att utveckla eleverna, observera dem och se hur de arbetar. Varje dag följer vi eller handledaren upp vilka utmaningar som eleven har, men eleven ska också kunna äga och driva sitt eget lärande och se vad man kan vidareutveckla, säger Eva.

Handledaren blir också en viktig del av elevernas utbildning. De flesta har genomfört Skolverkets webbaserade utbildning, och lärarna stöttar också handledarna så att de i sin tur kan vidareutveckla eleverna. Detta hjälper också handledarna att själva utvecklas i sin yrkesroll.

– När våra medarbetare får arbeta som handledare för eleverna utvecklas de och blir ännu duktigare på sina jobb. Vi hade inte tagit in så unga praktikanter om inte organisationen fungerade för det hade blivit en för stor belastning för personalen. Men nu ger det utdelning, både genom att personalen utvecklas och att vi får bra elever som vi ibland kan erbjuda extrajobb, säger Ebba.

Tidig start guidar eleverna rätt

Totalt har eleverna tolv dagars APL under ettan, två dar i veckan i sex veckor. Hälften av tiden arbetar de tillsammans med städpersonalen och hälften av tiden får de möta gäster, till exempel i frukostmatsalen eller konferensavdelningen. Eleverna stoppas, som Karin uttrycker det, direkt in i uniformen.

– Vi vill få ut eleverna tidigt, så att de så snabbt som möjligt hittar sin yrkesidentitet. Det gör de genom att träffa människor från branschen, och om de skulle upptäcka
att det inte är rätt för dem så har de fortfarande chansen att hitta annan inriktning. Eleverna får också göra många studiebesök på till exempel campingplatser och konferensanläggningar så att de ser hur det är att arbeta där. Vi kan prata hur mycket som helst om olika inriktningar men det är först när de upplever det själva som de ser om de tycker att det är något för dem.

Senast ändrad: 17/01/20