Statsbidrag för skolor och förskolor

Huvudmän som driver förskolor och skolor kan ansöka om bidrag för att utveckla verksamheter och fortbilda personal. Detta gäller även organisationer och andra verksamheter. På Skolverkets webbplats  kan du se öppna vilka bidrag du kan söka samt rekvisitioner och redovisningar.

Exempel på statsbidrag

Branschers arbete för fler yrkeslärare

För insatser som kan väcka intresse hos yrkesverksamma att bli yrkeslärare. Bidraget kan sökas av bransch- och intresseorganisationer.
Ansökan: 1 nov–3 dec

Mer information

Regionala stödfunktioner

För organisationer för insatser som avser att utveckla regionala stödfunktioner för samverkan mellan skola och arbetsliv. Syftet är att höja kvaliteten på yrkesutbildning inom gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning.
Ansökan: 1 nov-3 dec

Mer information