Statsbidrag - WorldSkills Sweden

Statsbidrag för skolor och förskolor

Huvudmän som driver förskolor och skolor kan ansöka om bidrag för att utveckla verksamheter och fortbilda personal. Detta gäller även organisationer och andra verksamheter. På Skolverkets webbplats  kan du se öppna vilka bidrag du kan söka samt rekvisitioner och redovisningar.