Små attitydförändringar i ny rapport - WorldSkills Sweden

Attitydmätningen 2024 visar på ett nästan oförändrat läge från 2023 men med något lägre siffror än 2022 i de flesta frågorna. Det beror troligtvis på det fortsatt osäkra läget i världen över lag.

När det gäller vilken status en gymnasial yrkesutbildning har ser vi starkast siffror i nordligaste Sverige och Småland inklusive Öland och Gotland. Stockholm, västra och södra Sverige visar på svagare siffror än många andra regioner. I Malmö har vi dock sett en allt positivare inställning de senaste åren.

Norra Sverige och Småland är också de som främst tycker att en gymnasial yrkesutbildning leder till ytterligare utvecklingsmöjligheter. Personer mellan 40 och 65 år är de som svarat mest positivt på frågan om utvecklingsmöjligheter.

På frågan om en gymnasial yrkesutbildning leder till jobb ser vi generellt en liten nedgång. Däremot ser vi att Göteborg och övre Norrland har starkast tilltro att en gymnasial yrkesutbildning leder till arbete.

WorldSkills Sweden har med start 2016 genomfört en årlig undersökning tillsammans med KANTAR/SIFO för att få en övergripande bild av inställningen till yrkesutbildning. Rapporten riktade sig mot personer mellan 18–65 som fick svara på frågor kring sin syn på yrkesutbildning.

Attitydmätning SIFO Kantar 2024

Appendix Wordskills SIFO-KANTAR 2024

Senast ändrad: 20/02/24