Gymnasievalstestet - WorldSkills Sweden

Gymnasievalet

Den digitala tjänsten Gymnasievalet vänder sig till elever i årskurs 7-9 samt deras föräldrar, vårdnadshavare eller andra närstående. Testet inspirerar till att göra ett väl genomtänkt gymnasieval.

Med Gymnasievalet får elever tillsammans med en förälder eller annan vuxen fundera kring utbildning, yrke och framtid. Testet går till så att två eller flera personer först tar ställning till ett antal påståenden och sedan jämför sina resultat med varandra. Genom att jämföra och reflektera tillsammans skapas en givande diskussion. Dessutom får både elever och vuxna bra tips på hur man kan tänka inför gymnasievalet.

Utgångspunkten för ett lyckat val är att välja utbildning och jobb efter det som verkar intressant och roligt. Genom att hitta något man tycker är roligt blir man ofta bra på det.

Klicka för att komma till Gymnasievalet