Yrkeskampen - Worldskills

Yrkeskampen

Yrkeskampen är en tävling för klasser i årskurs 8 med syftet att synliggöra yrkesutbildningar samt inspirera elever och väcka tankar om framtida utbildnings- och arbetsmöjligheter.

Yrkeskampen är en tävling för klasser i årskurs 8 med syftet att synliggöra yrkesutbildningar samt inspirera elever och väcka tankar om framtida utbildnings- och arbetsmöjligheter. Tävlingen är inriktad på yrkesrelaterade frågor och fysiska ”prova på”- uppgifter med utgångspunkt i de gymnasiala yrkesutbildningar som erbjuds i Sverige. Tänk ”Vi i femman” – fast om yrken och yrkesval!

Inspirationen till Yrkeskampen har vi hämtat hos våra nordiska vänner. Både Danmark och Finland har länge arbetat med skoltävlingar på ett sätt som varit framgångsrikt. Finlands ”Mästare9” är en tävling i hantverksskicklighet för elever i årskurs 7–9 och syftar till att elever och publik på ett lustfyllt sätt ska bekanta sig med olika yrken, genom tävlingsgrenarna som kräver både snabbhet och kreativitet. I Danmark finns ett liknande, väl inarbetat koncept; Skills Stafetten, där grundskoleelever i klass 8 tävlar i regionala deltävlingar i stafettform. En final för de bästa klasserna arrangeras inför stor publik.

Syftet med Yrkeskampen är att synliggöra och öka kunskapen om yrkesutbildningar. Det är en lust- och lekfylld tävling som inte i första hand handlar om att testa de tävlandes yrkeskunskaper, utan om att sätta igång tankar och dialog om framtida yrkesval. Ambitionen är att elevernas kunskap om utbildningarna, potentiella yrken och dess möjligheter ska höjas – och i förlängningen även deras intresse.

Vill du som lärare arrangera Yrkeskampen för dina elever, eller kanske för hela skolan? Vi har tagit fram ett skolpaket till Yrkeskampen där det finns ett antal tävlingsmoment utvalda från de 12 gymnasiala yrkesprogrammen. Tävlingsmomenten är utarbetade för att ge eleverna en utökad förståelse för de olika yrken som finns inom yrkesprogrammen, och syftar till att bredda perspektiv och öka valkompetensen. Till materialet finns även en lärarhandledning. Läs mer om skolpaketet.

Besök yrkeskampen.se för mer information och anmälan.

Kontakt