ESF-projekt - Worldskills

ESF-projektet "Yrkesutbildning- ett smart val"

Projektet ”Yrkesutbildning ett smart val!” har till syfte att öka intresset för yrkesutbildning samt öka status och kvalité för svensk yrkesutbildning. Projektet pågår fram till 2020 och är medfinaniserat av Europeiska socialfonden.

Delprojekt

  • Skoltävlingar och yrkesprov Genom skoltävlingar synliggör vi yrkesutbildningar och tävlingarna kan dessutom användas för att få en mer likvärdig bedömning av elevers resultat mellan skolor. Läs mer om skoltävlingar
  • Prova på Ge ungdomar möjligheten att testa på olika prova på- moment som kan väcka intresset för en yrkesutbildning. Läs mer om prova-på
  • Virtuella arbetsplatsbesök  Virtuella arbetsplatsbesök i 360 grader för att ge en inblick i olika yrken som kock, maskinförare eller hotellreceptionist. Läs  mer om virtuella arbetsplatsbesök
  • Samverkan Inom projektet ska även en modell tas fram för samverkan och kunskapsspridning mellan lokala, regionala och nationella parter som har intresse av en attraktiv yrkesutbildning av hög kvalité.
  • Informationskampanjer  Informationskampanjer riktade mot ungdomar, skola och yrkesvägledare, med syfte att öka kunskapen bland unga (15-24 år). Kampanjerna syftar till att öka kunskapen kring de arbets- och karriärmöjligheterna som en yrkesutbildning ger. Informationskampanjerna ska även ge skolorna en ökad kunskap kring hur yrkesutbildningen ska utformas för att bättre passa företagens behov av kompetens och yrkeskunnande.

Projektet ”Yrkesutbildning- ett smart val” är medfinansierat av Europeiska socialfonden.