Tävla med Yrkeskampen - Worldskills

Tävla med Yrkeskampen på din skola

Yrkeskampen är en praktisk ”Vi i femman” tävling, fast för elever i högstadiet. Med Yrkeskampen breddar du dina elevers perspektiv och ökar deras valkompetens på ett roligt sätt.

Vill du som lärare arrangera tävlingen Yrkeskampen för dina elever, eller kanske för hela skolan? Yrkeskampen är en slags praktisk ”Vi i femman” fast för elever i högstadiet. Yrkeskampen syftar till att lära eleverna mer om de 12 nationella yrkesprogrammen som finns på gymnasiet, på ett lekfullt sätt genom praktiska moment. Alla moment representerar ett yrkesprogram och det finns mer information kring alla program bundet till momenten.

I materialet för Yrkeskampen finns ett antal tävlingsmoment utvalda från olika yrkesprogram. Man kan välja att göra det till en Yrkeskamp för hela skolan, eller bara för en klass. Tävlingsmomenten är utarbetade för att ge eleverna en utökad förståelse för de olika yrken som finns inom yrkesprogrammen, och syftar till att bredda perspektiv och öka valkompetensen. Generellt så kräver tävlingsmomenten inte någon utrustning eller utrustning av enklare slag. För de tävlingsmoment som kräver utrustning så rör det oftast materiel som redan finns på din skola. Du hittar också färdiga bilder att skriva och klippa ut direkt från materialet.

Till materialet finns även en lärarhandledning. Lärarhandledningen har tagits fram för att vara ett stöd i skolans arbete med att ge eleverna redskap att granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden. Här ges konkreta och verklighetsnära förslag på hur du som lärare kan arbeta med att stärka elevernas valkompetens. Samtliga övningar har tydliga kopplingar till läroplanen och ämnenas kursplaner.

Kontakt