Värdegrund och etik - WorldSkills Sweden

Värdegrund och etik

WorldSkills Sweden samlar och ansvarar för det Svenska Yrkeslandslaget som deltar på Yrkes-EM (EuroSkills) samt Yrkes-VM (Worldskills Competition). Yrkeslandslaget består av deltagare som vanligtvis utses av branschorganisationer och som önskar tävla i yrkesskicklighet på internationell nivå.

WorldSkills Sweden och dess representanter arbetar aktivt med att bevaka, påverka och i vissa fall driva frågor för att säkerställa att de europeiska och världsomspännande organisationerna ska utvecklas i rätt riktning.

Exempel på arbetsområden är,

  • rättvisa tävlingar där svenska delegater löpande arbetar för att utveckla regelverk och efterlevnad av dessa.
  • hållbarhet där förslag och arbete görs för att exempelvis minska transporter av material och verktyg. Samt vara behjälpliga i återkoppling om använt/oanvänt material i tävling för att minska det globala miljömässiga avtrycket.
  • i samband med Rysslands invasion av Ukraina, tillsammans med de internationella medlemsorganisationerna utesluta Ryssland och Belarus från tävlingsverksamheten på internationell nivå.

Vi (WorldSkills Sweden styrelse, kansli och delegater) är överens om att mänskliga rättigheter ska vara en ledstjärna och inspiration för alla som är involverade i WorldSkills tävlingar. Vi är eniga om att ansvarsfulla länder och företag bör baserar sin verksamhet på en vilja att bidra till en hållbar utveckling, både socialt, ekonomiskt och miljömässigt.

Exempel på löpande arbete som pågår,

  • bevaka efterlevnad av ”Code of Conduct and Ethics”
  • förbereda Yrkeslandslag inför deltagande på internationell yrkestävling. Bland annat genom information/utbildning kopplat till regelverk, mänskliga rättigheter och hur respektive land agerar inom dessa områden.
  • I samband med förberedelser och lagträffar genomföra föreläsningar om aktuellt land och aktuell situation.

Dokument

Code of Ethics and Conduct- WorldSkills International