47% av företag vill anställa personer som gått ett yrkesprogram - WorldSkills Sweden
Framsidan av rapporten och bild på en ung person som går ett yrkesprogram
Det är svårt för många företag att hitta rätt kompetens. Och nästan hälften av alla företag som rekryterar vill anställa personer som har gått ett yrkesprogram på gymnasiet eller Komvux. Det är ett önskemål som ökat stadigt sedan 2015.

Det säger rapporten Kompetens – var god dröj som Svenskt Näringsliv släppte i slutet av februari 2024. Rapporten bygger på en enkät som deras medlemsföretag svarat på angående deras behov och önskemål vid en rekrytering samt hur lyckade deras rekryteringsprocesser blev.

Företagen vill rekrytera medarbetare med rätt kompetens

Svenskt näringslivs rapport visar på att enbart 15% av företagen söker personer med en högskoleförberedande gymnasieutbildning. I mitten hamnar eftergymnasial yrkesutbildning, högskoleutbildning eller att företaget inte haft några särskilda utbildningskrav då de alla ungefär har 30% som resultat. Efterfrågan på personer som gått en gymnasial yrkesutbildning dominerar resultatet sedan 2015 och den efterfrågan ökar stadigt.

Svårt att hitta rätt

Nästan 75% av företag uppger att de har svårt att rekrytera. Det är en trend som hållit i sig sedan 2017, oavsett låg- eller högkonjunktur. Om man bryter ner siffrorna per bransch ligger siffrorna mellan 52 och 88%.

Samtidigt är det nästan var fjärde rekryteringsförsök som misslyckas. Oftast uppger företagen att de inte hittar personer med rätt yrkeserfarenhet eller egenskaper men den tredje vanligaste orsaken är kompetensbrist. De saknar personer med rätt utbildning.

”Företagen vill och behöver rekrytera medarbetare med rätt kompetens – både idag och i framtiden. Kompetenskrisen kommer inte upphöra av egen kraft. Det behövs reformer inom exempelvis utbildnings- och arbetsmarknadspolitiken”

Kristina Cunningham Policyexpert kompetensförsörjning, Svenskt Näringsliv

Kompetens – var god dröj, rapport från Svenskt Näringsliv, öppnas i ny flik

Svenskt näringslivs rapport föreslår åtgärder

Svenskt näringsliv föreslår ändringar i utbildnings- och arbetsmarknadspolitik. Samverkan mellan utbildningsanordnare och näringslivet när det kommer till att matcha arbetsmarknadens behov ses som en framgångsfaktor för att utbildningarna i sig blir bättre och samtidigt som att utbildningssystemet blir bättre på att möta arbetsmarknadens behov.

Syns man inte, finns man inte

Vi på WorldSkills Sweden arbetar för att få fler att välja yrkesprogram i gymnasievalet.

Många av våra initiativ går ut på att informera studie- och yrkesvägledare, lärare och ungdomar samt nyanlända om fördelarna med att gå ett yrkesprogram. Vi gör det exempelvis genom att ta fram lärarhandledningar och material som skolan kan använda sig av samt att vi kan stötta skolor inför gymnasiemässor och öppna hus.

Digital lärarhandledning inför gymnasievalet

För att synliggöra yrkesprogrammen anordnar vi också Yrkes-SM och Yrkeskampen. Det gör vi för att visa vad man kan göra med en yrkesutbildning och att låta ungdomar prova på olika yrken genom roliga aktiviteter.

Genom att synliggöra yrkesprogrammen känner fler unga till fördelarna med att välja ett yrkesprogram i gymnasievalet. Vi försöker visa dem hur roligt och utvecklande det kan vara att ha ett yrke där de kan dra nytta av sina egna talanger. Och att genom att gå ett yrkesprogram på gymnasiet har de en säkrare väg till jobb efter studenten.

Senast ändrad: 06/03/24