Storsatsning på DinTalang - Worldskills

Vanligtvis turnerar vi för fullt landet runt på gymnasie- och skolmässor med projektet ”DinTalang” denna tid på året. Men då möjligheterna att träffas är begränsade, satsar vi istället extra på att nå ungdomarna via sociala medier.

Vi har startat ett nytt samarbete med erfarna studie- och yrkesvägledare för att få djupare kunskap kring vad niondeklassarna har för funderingar och tankar kring sitt gymnasieval. Samarbetet ger oss också en möjlighet att svara på ungdomarnas frågor kring sitt framtida val på ett korrekt sätt.

Inför kommande gymnasieval planerar vi också att stötta elever som vill ha mer information om olika yrkesutbildningar. Via chatt kommer eleverna få möjlighet att fråga en studie- och yrkesvägledare om sitt framtida val eller diskutera sina tankar.

Läs mer om DinTalang

Senast ändrad: 13/04/20