WorldSkills Swedens nya styrelse
Pontus Slättman och Therese Guovelin samt Sofia Larsen som håller upp en Yrkeslandslagströja

WorldSkills Swedens nya styrelse valdes in den 28 maj 2024. Vi vill därför passa på att tacka avgående ordförare Sofia Larsen, vice ordförare Therese Guovelin och de ledamöter vars mandatperiod är slut samt den avgående adjungerade ledamoten för deras engagemang och tid i WorldSkills Swedens styrelse.

Vi hälsar de nya i WorldSkills Swedens styrelse välkomna!

Utöver att vi har nya ledamöter i styrelsen har vi även fyra fler platser i den nya styrelsen. Vi hälsar vår nya ordförande Carina, vice ordförande Louise och nya styrelsemedlemmar samt vår nya adjungerande ledamot varmt välkomna!

Vår nya ordförande är Carina Lindfeldt. Carina Lindfeldt är avdelningschef arbetsmarknad på Svenskt Näringsliv. Ny vice ordförare för WorldSkills Sweden är Louise Olsson som också är LO:s första vice ordförande.

Flera av de nya styrelsemedlemmarna är ombudsmän. De är Christer Carlsson är ombudsman för byggnads, Daniel Söderberg för Handels, Marina Nilsson för HRF och Malin Söderlund är ombudsman för LO.

Andra nya styrelsemedlemmar är Caj Luoma som är chef för kompetensförsörjning hos Transportföretagen, Elin Kebert är expert på kompetensförsörjning hos Byggföretagen och Per Hammar är branschchef för Almega Utbildningsföretagen Stockholm samt Per Widolf, som är Industriarbetsgivarnas förhandlingschef.

Åsa Kildén är ny adjungerande styrelsemedlem. Åsa är enhetschef på enheten för kvalitetsgranskning och utbildningsfrågor hos Myndigheten för yrkeshögskolan.

Välkända ansikten är kvar i nya styrelsen

Utöver de personer som gått vidare och de nya som inkommit i styrelsen vill vi också uppmärksamma de ledamöterna i styrelsen som sitter kvar i vår styrelse efter stämman. Helen Myslek, enhetschef för enheten Skola och Arbetsliv, Jonas Ivman som är ombudsman på LO, Lina Skoglund som är ombudsman för IF metall. Även Nils Kabner, Departementssekreterare på Utbildningsdepartementet på Gymnasie- och vuxenutbildningsenheten och Johan Olsson, utbildningspolitisk expert på svenskt näringsliv, sitter kvar i styrelsen.

Om oss och vår styrelse

WorldSkills Sweden är ett samarbete mellan Svenskt Näringsliv, LO och staten (genom Skolverket, Utbildningsdepartementet och Myndigheten för yrkeshögskolan). Utöver dessa parter medverkar även branschorganisationer, yrkesnämnder, skolor och företag.

Vår styrelse

Senast ändrad: 04/06/24