Arbete om mänskliga rättigheter - Worldskills

Arbete med mänskliga rättigheter 2015-2018

Vi är överens om att mänskliga rättigheter ska vara en ledstjärna och inspiration för alla som är involverade i WorldSkills tävlingar. Vi är eniga om att ansvarsfulla länder och företag baserar sin verksamhet på en vilja att bidra till en hållbar utveckling, både socialt, ekonomiskt och miljömässigt. WorldSkills Swedens arbete gällande mänskliga rättigheter kopplat till det internationella nätverket WorldSkills International.

I samband med WSS styrelsemöte 2015-05-22 presenterade LO för styrelsen ett förslag till inriktningsbeslut inför Yrkes-VM 2017 i Abu Dhabi. WSS styrelse beslutade att ta inriktningsbeslutet till sitt med ett par små justeringar. Inriktningsbeslutet finns att läsa här nedan.

I augusti, 2015, träffade representanter från WSS styrelse presidenten och VD för WorldSkills International för att diskutera problembilden med att nästkommande Yrkes-VM kommer att förläggas i Abu Dhabi. Även VD från den europeiska organisationen EuroSkills fanns närvarande tillsammans med representanter från Skills Denmark och WorldSkills Norway.

I september 2015 arrangerade WorldSkills International ett arbetsmöte i Belgien för att förbereda inför kommande verksamhetsplan för medlemsorganisationen WorldSkills International. VD för WorldSkills Sweden fanns med och presenterade på mötet förslag om att organisationen bör uppdatera sin ”code of ethics” för att innefatta mänskliga rättigheter.

WorldSkills Sweden skickar efter mötet brev till VD för WorldSkills International som innehåller förslag som bland annat föreslår att

  • WSIs arrangemang av tävlingarna ska ske med fokus på långsiktig hållbarhet ur klimat- och miljösynvinkel, samt i ekonomiskt, socialt och etiskt avseende.
  • WSIs generalförsamling utser en arbetsgrupp med uppdrag att undersöka hur hållbarhetsmålen ska införlivas i WSIs regelverk, exempelvis arbetsordningen och uppförandekoden.

Ett förslag om uppdatering till WorldSkills Internationals ”code of ethics” arbetas fram med input från medlemsländer där Sverige är ett av länderna som bidrar till arbete.

På WorldSkills Internationals årsmöte 4-6 oktober 2016 beslutades om uppdaterad ”code of ethics” som inkluderar mänskliga rättigheter och utökas i stort för att omfatta än mer. Den finns att läsa här nedan.

LO och Svenskt Näringsliv har i och med detta arbete utsett en arbetsgrupp som har arbetat med frågan där man funnit varandra väl och tillsammans lyckats åstadkomma en förändring.

WorldSkills Sweden verkar för att dessa principer ska ingå i WorldSkills Internationella regelverk för länder som ansöker att få arrangera internationella evenemang i framtiden.

Yrkeslandslag som tas ut till VM får utbildning på lagträffarna om arbetsförhållandena i de länder tävlingen utspelas.