Mänskliga rättigheter

WorldSkills Sweden samlar och ansvarar för Svenska Yrkeslandslaget som deltar på Yrkes-EM (Euroskills) samt Yrkes-VM (Worldskills Competition). Yrkeslandslaget består årligen av olika antal deltagare som har utsetts vanligtvis av branschorganisationer som önskar tävla i yrkesskicklighet på internationell nivå.

WorldSkills Sweden och dess representanter arbetar aktivt med att bevaka, påverka och i vissa fall driva frågor för att säkerställa att de europeiska och världsliga organisationerna ska utvecklas i rätt riktning. Exempelvis gjordes 2015-2018 ett omfattande arbete gällande mänskliga rättigheter kopplat till den världsliga tävlingsorganisationen, läs mer på länken nedan.

Exempel på andra arbetsområden är,

  • rättvisa tävlingar där svenska delegater löpande arbetar för att utveckla regelverk och efterlevnad av dessa.
  • hållbarhet där förslag och arbete görs för att exempelvis minska transporter av material och verktyg. Samt vara behjälpliga i återkoppling om använt/oanvänt material i tävling för att minska det globala miljömässiga avtrycket.
  • i samband med Rysslands invasion av Ukraina att tillsammans med de internationella medlemsorganisationerna utesluta Ryssland och Belarus från tävlingsverksamheten på internationell nivå.

Vi (WorldSkills Sweden styrelse, kansliet och delegater) är överens om att mänskliga rättigheter ska vara en ledstjärna och inspiration för alla som är involverade i WorldSkills tävlingar. Vi är eniga om att ansvarsfulla länder och företag baserar sin verksamhet på en vilja att bidra till en hållbar utveckling, både socialt, ekonomiskt och miljömässigt. WorldSkills Swedens arbete gällande mänskliga rättigheter kopplat till det internationella nätverket WorldSkills International finns beskrivet på flikar nedan. Arbetet har resulterat i förändring av ”Code of Conduct and Ethics”.

Exempel på löpande arbete som pågår,

  • bevaka efterlevnad av ”Code of Conduct and Ethics”
  • förbereda Yrkeslandslag inför deltagande på internationell yrkestävling. Bland annat genom information/utbildning kopplat till regelverk, mänskliga rättigheter och hur respektive land ser ut på dessa områden.

Dokument

Arbete om mänskliga rättigheter
Faktaunderlag: Regler om mänskliga rättigheter
Förslag till Worldskills International (WSI)
Proposal for Worldskills International (WSI)
Förslag till inriktnings beslut