Den positiva inställningen till yrkesprogram ökar - Worldskills

Den positiva inställningen för yrkesutbildning ökar både hos ungdomar och hos allmänheten. Av eleverna i årskurs 9 kan 58% tänka sig att läsa ett yrkesprogram. Det är en ökning med 3% i jämförelse med 2017 års resultat. Även hos allmänheten ökar tron på yrkesprogrammen då i första hand för att det leder till arbete efter studier.

Ungdomar i årskurs 9 tycker att det finns många intressanta yrkesprogram och att de också ger en bra utbildning. Den positiva inställningen generellt för yrkesprogram har också ökat. Idag kan 58% av eleverna i årskurs 9 tänka sig att läsa på ett yrkesprogram i jämförelse med 2017 då siffran låg på 55%.

Bland de elever som inte kan tänka sig att läsa en yrkesinriktad utbildning svarar 41% att det beror på att de vill plugga vidare efter gymnasiet och att en yrkesutbildning inte ger högskolebehörighet.

Allmänhetens syn på status och utvecklingsmöjligheter för gymnasial yrkesutbildning är i stort sett oförändrad. Uppfattningen att en yrkesutbildning leder till arbete ökar däremot svagt uppåt.

WorldSkills Sweden har genomfört två undersökningar tillsammans med Ungdomsbarometern och SIFO för att få en övergripande bild av inställningen till yrkesutbildning. Den första rapporten genomfördes tillsammans med Ungdomsbarometern där 1000 ungdomar i årskurs 9 slumpmässigt valdes ut för att svara på frågor. Den andra rapporten gjord av SIFO riktade sig mot personer mellan 18–65 som fick svara på frågor kring sin syn på yrkesutbildning. Över 1000 personer svarade på enkäten.

Senast ändrad: 15/01/20