WorldSkills på informationsturné med Framtidståget - Worldskills
  • Skola
  • Yrkesutbildning

WorldSkills på informationsturné med Framtidståget

Under hösten kommer WorldSkills Sweden följa med på Framtidstågets informationsturné. Med start i Malmö kommer 200 orter besökas och 500 skolor kommer närvara på de olika stoppen.

Under hösten 2018 kommer 200 orter att få besök av Framtidståget som riktar sig till elever i årskurs 9 samt studie- och yrkesvägledare. Man räknar med att turnén kommer besöka sammanlagt 500 skolor .

Syftet är att inspirera eleverna om olika yrkesval men också informera om kommande gymnasieval. Många ungdomar upplever att det är svårt att veta vilken utbildning som är rätt och genom att öka deras kunskap om olika yrkesval och utbildningar så blir valet enklare.

I turnén kommer WorldSkills Swedens medverka för att informera och lyfta fördelarna och möjligheter med att välja en yrkesutbildning. Självklart finns ambassadörer från Yrkeslandslaget med på tåget!

Detta projekt medfinansieras av ESF- Europeiska socialfonden.

Senast ändrad: 15/01/20