Experternas experter - Worldskills

Bakom varje tävlande i Yrkeslandslaget finns det en expert som hjälper de tävlande med träningsupplägg och förberedelser. Det är också experterna som under tävlingen bedömer de tävlandes prestationer och till sist avgör vem som tar hem guldmedaljen.

Rollen som expert kräver en stor erfarenhet och kunskap inom sitt yrke. Inte sällan är det en tidigare tävlande som valt att bli expert, vilket kan vara till fördel när träningsupplägg och taktik tas fram.

– Som expert är du de tävlandes tränare tiden fram till tävlingen. Man träffas och diskuterar hur man på smartast sätt ska lägga upp träningen och vilka utmaningar som finns. När tävlingen väl startar så handlar expertrollen till största del om att bedöma de tävlandes prestationer säger Viktor Öhlén, expert i automationsteknik.

En viktig del i expertrollen är att ha koll på de regler och bedömningsmallar som gäller. Det finns skillnader i hur yrkeskunskaper mellan länderna ser ut och därför är bedömningsmallarna en viktig och nödvändig del för att de tävlandes prestation ska bedömas rättvist. Experterna inom ett yrke har mycket kontakt innan tävlingen om olika tävlingsmoment och röstar också om hur vissa delar i bedömningsmallen ska tolkas. När tävlingen väl är igång så ska alla regler och bedömningsmallar vara glasklara för alla experter.

– Men det är klart att det finns utmaningar, inte minst när det kommer till språket då inte alla experter kan engelska. Det är inte alltid lätt att diskutera en teknisk detalj via en tolk, även om tolken är nog så skicklig säger Viktor.

Under Yrkes-VM i Kazan är det sammanlagt 1 295 experter fördelat på 65 olika yrken. Carina Johansson, expert inom tävlingsyrket undersköterska är en av dem.

– Det kommer bli spännande att se min tävlande genomföra alla tävlingsmomenten. Det är många timmars träning som har lagts ner och att få se resultatet av all träning ser jag fram emot. Det är också givande att få träffa de andra experterna och under fyra dagar få visa besökarna den skicklighet och yrkesstolthet vi har säger Carina.

Senast ändrad: 15/01/20