Våra ambassadörer - vår stolthet - WorldSkills Sweden

För att nå fram till unga med budskapet att en yrkesutbildning är ett smart val är det viktigt att det finns förebilder som de kan identifiera sig med. Vilka kan bättre och mer övertygande berätta om yrkesutbildningens fördelar och styrkor än våra tidigare tävlanden från Yrkeslandslaget. Alla har de en yrkesutbildning i ryggen och visat på en stor yrkesskicklighet.

Det vi på WorldSkills Sweden är mest stolta över är våra ambassadörer. Var och en har de visat på en stor yrkesskicklighet och har inte bara stor kunskap inom sitt yrke utan även erfarenhet från arbetslivet. Att de sedan medverkat i både nationella och internationella yrkestävlingar gör dem förebilder vi alla kan se upp till.

Mässor och skolor är viktiga arenor för att träffa unga och berätta om yrkesutbildningens fördelar. Där får ambassadörerna chansen att berätta om sitt yrke och sina egna erfarenheter. Det är ett uppskattat inslag där besökarna kan ställa frågor och diskutera. Mötet bidrar också till att det blir lättare för ungdomarna att identifiera sig med en ambassadör och dennes yrkesval.

– Våra ambassadörer gör ett fantastiskt jobb och därför har WorldSkills Sweden valt att satsa på ambassadörskapet ytterligare. Vi vill ta till vara på de erfarenheter våra ambassadörer har så att vi kan använda dem i fler sammanhang där de kan medverka för att höja yrkesutbildningens attraktionskraft säger vd Pontus Slättman.

För att leda arbetet kring våra ambassadörer har WorldSkills Sweden anställt Sara Andersson, tidigare tävlande och deltagare i Yrkeslandslaget, som kommer att arbeta som Yrkesutbildningsambassadör. Förutom att administrera och planera ambassadörernas medverkan i alla olika evenemang så kommer hon också själv att finnas med på plats.

Sara Andersson
Sara Andersson

Senast ändrad: 15/01/20