Framtidståget besöker 500 skolor och vi är med - Worldskills

Framtidståget besöker 500 skolor under hösten och WorldSkills Sweden är med på resan. På turnén som syftar till att ge elever kunskap om olika yrkesval finns våra ambassadörer från Yrkeslandslaget med för att berätta om de fördelar en yrkesutbildning ger.

Under hösten kommer 200 orter att få besök av Framtidståget som riktar sig till elever i årskurs 9 samt studie- och yrkesvägledare. Man räknar med att informationsturnén kommer besöka sammanlagt 500 skolor .

Syftet är att inspirera eleverna och informera om kommande gymnasieval. Många ungdomar upplever att det är svårt att välja utbildning och turnén syftar till att öka deras kunskap om olika yrkesval.

I turnén kommer WorldSkills Swedens ambassadörer medverka för att informera och berätta om de fördelar en yrkesutbildning ger. Sara Andersson, yrkesutbildningsambassadör på WorldSkills Sweden ansvarar för ambassadörernas medverkan.

– Framtidståget ger en bra möjlighet för tidigare tävlande att fortsätta engagera sig och vara goda ambassadörer för Worldskills Sweden. Arrangörerna av turnén tycker att Worldskills Swedens ambassadörer är fantastiska att ha med eftersom de har en spännande historia att berätta som inspirerar många elever att välja en yrkesutbildning till gymnasiet.

Senast ändrad: 15/01/20