Skoltävlingar synliggör yrkesutbildning - WorldSkills Sweden

Genom skoltävlingar synliggör vi yrkesutbildningar och tävlingarna kan dessutom användas för att få en mer likvärdig bedömning av elevers resultat mellan skolor. Andreas Markstedt är en av dem som tydligt sett fördelarna med skoltävlingar i sin roll som skoltävlingsambassadör.

Tillsammans med skola, bransch och lokala aktörer genomförs skoltävlingar runt om i landet. WorldSkills Sweden är med och stöttar genom ESF-projektet ”Yrkesutbildning- ett smart val”. För att underlätta för skolor som vill arrangera skoltävlingar finns Andreas Markstedt som förutom att arbeta som yrkeslärare på Strömbackaskolan i Piteå även är skoltävlingsambassadör.

– Som skoltävlingsambassadör stöttar jag skolor som funderar på att arrangera en skoltävling. Det kan handla om allt ifrån att diskutera upplägg till att bolla idéer. Sedan är själva tävlingsuppgifterna en viktig del då vi tillsammans med branschen utformat uppgifterna så de svarar på företagens efterfrågade kompetens. Just därför är skoltävlingar är ett utmärkt sätt för eleven att säkerställa sin kunskapsnivå.

Bäst effekt tycker Andreas att man får när skoltävlingen kombineras med ett öppet hus. Där får eleverna möjlighet att visa upp sina kunskaper och sin skicklighet samtidigt som besökande föräldrar och ungdomar får upp ögonen för olika yrkesutbildningar. Oftast är också branschen på plats och hjälper till i bedömningarna vilket hjälper till att bygga en bra relationer mellan skola och näringsliv.

Även lärarna uppskattar tävlingarna då de kan användas som en del i bedömningsunderlaget.

– Genom att se hur eleven klarar tävlingsuppgiften så kan jag som lärare också vara mer säker i min betygsättning och även få indikationer på om det är något område vi behöver jobba mer på. Men lika viktigt är att se när en elev klarar tävlingsuppgiften och den stolthet som eleven känner. Det är otroligt roligt att som lärare få dela det ögonblicket med mina elever.

Vill din skola arrangera en skoltävling? Kontakta Anja Olin Pape för mer information om hur vi på WorldSkills Sweden kan hjälpa er!

Senast ändrad: 15/01/20