Ökad positiv inställning till yrkesutbildning bland allmänheten - WorldSkills Sweden

Den positiva inställningen till yrkesutbildning ökar. Ökningen är svag men visar en uppåtgående trend sedan undersökningarna startade 2016. Tydligast syns ökningen i Göteborg och Malmö.

Rapporten visar tydligt att allmänheten tycker att en yrkesutbildning leder till jobb. Av de tillfrågade anser 85% att en yrkesutbildning i stor eller i viss utsträckning leder till jobb. Endast 6% anser att det inte leder till arbete.

Av de tillfrågade, tyckte också mer än hälften att en yrkesutbildning ger mycket goda eller ganska stora utvecklingsmöjligheter.

När det gäller statusen tycker hälften av de tillfrågade att en yrkesutbildning varken har hög eller låg status. Däremot minskar det något bland dem som tycker att en yrkesutbildning har en låg status. I Göteborg och i Malmö ser vi däremot en tydlig positiv utveckling när det kommer till yrkesutbildningens status.

Rapporten är gjord av SIFO mot personer mellan 18–65 år som fick svara på frågor kring sin syn på yrkesutbildning. Över 1100 personer svarade på enkäten i början på januari 2019.

Läs hela rapporten

Senast ändrad: 07/02/20