Många unga kan tänka sig att läsa ett yrkesprogram - Worldskills

Av eleverna i årskurs nio tycker sju av tio att det finns intressanta yrkesutbildningar och 62% kan tänka sig att läsa ett yrkesprogram, jämfört med 54% år 2016.

Mer än hälften av de tillfrågade ungdomarna i årskurs nio tycker att det är ett smart val att läsa en yrkesutbildning. De tycker också att det finns intressant yrkesutbildningar, närmare 68% tycker att det finns något program som tilltalar dem. Idag kan 62% av eleverna i årskurs 9 tänka sig att läsa på ett yrkesprogram i jämförelse med 2017 då siffran låg på 55%.

Bland de elever som inte kan tänka sig att läsa en yrkesinriktad utbildning svarar 14% att det beror på att en yrkesutbildning inte automatiskt ger högskolebehörighet.

Tre av tio (29%) hade velat ha mer information om yrkesutbildning inför sitt gymnasieval.
– Vi behöver fortsätta arbeta för att sprida kunskapen kring yrkesutbildning och dess fördelar. Vi ser i undersökningen att det är många unga som vill ha mer information om yrkesutbildning inför sitt gymnasieval och det är viktigt att de får den kunskapen säger Pontus Slättman, vd på WorldSkills Sweden.

WorldSkills Sweden har tillsammans med Ungdomsbarometern genomfört en undersökning med fokus på ungdomar i årskurs 9.

Läs undersökningen i sin helhet

 

Senast ändrad: 07/10/20