Skolornas Yrkeskamp - Worldskills

Yrkeskampen är en tävling för klasser i årskurs 8 med syftet att synliggöra yrkesutbildningar samt inspirera elever och väcka tankar om framtida utbildnings- och arbetsmöjligheter. Tävlingen är inriktad på yrkesrelaterade frågor och fysiska ”prova på”- uppgifter med utgångspunkt i de gymnasiala yrkesutbildningar som erbjuds i Sverige. Tänk ”Vi i femman” – fast om yrken och yrkesval!

Inspirationen till Yrkeskampen har vi hämtat hos våra nordiska vänner. Både Danmark och Finland har länge arbetat med skoltävlingar på ett sätt som varit framgångsrikt. Finlands ”Mästare9” är en tävling i hantverksskicklighet för elever i årskurs 7–9 och syftar till att elever och publik på ett lustfyllt sätt ska bekanta sig med olika yrken, genom tävlingsgrenarna som kräver både snabbhet och kreativitet. I Danmark finns ett liknande, väl inarbetat koncept; Skills Stafetten, där grundskoleelever i klass 8 tävlar i regionala deltävlingar i stafettform. En final för de bästa klasserna arrangeras inför stor publik.

Syftet med Yrkeskampen är att synliggöra och öka kunskapen om yrkesutbildningar. Det är en lust- och lekfylld tävling som inte i första hand handlar om att testa de tävlandes yrkeskunskaper, utan om att sätta igång tankar och dialog om framtida yrkesval. Ambitionen är att elevernas kunskap om utbildningarna, potentiella yrken och dess möjligheter ska höjas – och i förlängningen även deras intresse.

Nu kommer en handledning att tas fram till skolor som själva vill genomföra Yrkeskampen. Med handledningen, i form av ett skolpaket kan skolklasser med hjälp av prova-på uppgifter själva genomföra Yrkeskampen. Materialet består av praktiska uppgifter och utmaningar som är yrkesrelaterade och kopplade till de tolv gymnasiala yrkesprogrammen. Vår förhoppning är även att i höst kunna arrangera Yrkeskampen i lokal och regional form.

 

Senast ändrad: 07/04/20