Yrkes-EM skjuts upp till 2021 - WorldSkills Sweden

Yrkes-EM skjuts upp till januari 2021. Detta på grund av nuvarande läge med risk för spridning av Covid-19. De förberedande aktiviteterna kommer äga rum som planerat men blir framskjutna. För våra tävlanden och experter innebär detta mer tid att lägga på förberedelser och träning.

Sammanlagt är det 26 yrken som kommer att representera Sveriges på Yrkes-EM i Graz, Österrike. Vanligtvis är det vinnarna från Yrkes-SM, som bildar det nya Yrkeslandslaget. Men då Yrkes-SM inte kunde genomföras detta år, pågår just nu uttagningstävlingar runt om i landet. Några av de 31 tävlanden som ska ingå i Yrkeslandslaget finns redan på plats och resterande deltagare kommer fastställas inom kort.

För våra experters del har förberedelserna startat. Även om tävlingen är framskjuten är det mycket som ska hinnas med. Bland annat ska alla nya experter påbörja den obligatoriska expertträningen där de får kunskap kring vad som förväntas av dem och hur bedömningarna går till under tävlingen.

Innan Yrkes-EM äger rum den 6-10 januari, kommer lagträffar äga rum där tävlande och experter får möjlighet att prata ihop sig och planera inför tävlingen

Senast ändrad: 13/04/20