Personlig guidning för nyanlända kring yrkesutbildning - Worldskills

Inom ramen för vårt koncept ”YourSkills” kommer det finnas möjlighet för nyanlända att få personlig guidning av en yrkesutbildningscoach kring yrkesutbildning, validering och kring utbildningssystemet i stort. 

YourSkills är ett initiativ som fått bra genomslag i sociala medier med tusentals följare på både Facebook och Instagram. Våra följare är aktiva och engagerade, och tack vare dem så har YourSkills 2,5 miljoner exponeringar och 75 000 klick.

För att möta det informationsbehov kring utbildningssystemet, validering och yrkesutbildningar startar vi nu upp arbetet med en yrkesutbildningscoach på de vanligaste språken för målgruppen. Nyanlända kommer då att få möjlighet till vägledande hjälp, personlig och anpassad hjälp i direktkontakt med yrkesutbildningscoachen. Coachen kommer att svara på frågor kring utbildningssystemet, yrkesutbildning och validering. Självklart med stöttning av branschrepresentanter och andra insatser inom utbildning.

En viktig del i arbetet med YourSkills är att lyfta fram de nyanlända personer som har fullgjort sin utbildning, eller validerat och kompletterat sin kunskap, för att ta sina första steg i arbetslivet. Detta är något som inspirerar och motiverar, och nu vill vi göra fler filmer. Har du tips på en nyanländ person som är en bra representant för sitt yrke? Tveka inte att göra av dig till oss!

Läs mer om YourSkills

Senast ändrad: 08/04/20