Första lagträffen för Yrkeslandslaget 2020 - WorldSkills Sweden

I maj genomfördes årets första lagträff med Sveriges Viktigaste Landslag – Yrkeslandslaget 2020. Träffen genomfördes virtuellt med tävlande och experter med syfte att ge alla deltagare möjlighet att lära känna varandra och ge dem de bästa förutsättningarna inför kommande Yrkes-EM.

Under två dagar fick laget tillsammans med lagledare och experter möjlighet att presentera sig och lära känna varandra. De 21 tävlande och 20 experter som närvarade gavs information om WorldSkills Sweden, sponsorer och ägare samt generell information om kommande tävling.

Lagledarna höll ett pass där deltagarna fick presentera sig närmare och där arbetssätt och förväntningar diskuterades. Under träffen fick också de tävlande en inledande del av medieträning för att de på bästa sätt ska kunna möta press och media.

Experterna hade en genomgång om kommande yrkestävling och därefter genomfördes scenarioträning där erfarna experter ledde diskussionerna för att se till att alla aspekter och möjligheter togs med.

En viktig del av träffen är att tävlande och expert ges möjlighet att prata ihop sig om regler, tekniska beskrivningar och tidigare bedömningsprotokoll. De tävlande fick också möjlighet att ta fram sitt förslag på träningsplan fram till Yrkes-EM och planen förfinades tillsammans med respektive expert.

Läs mer om Yrkeslandslaget

Senast ändrad: 07/10/20