Yrkesväxling - Worldskills

Nu lanserar vi vår nya informationssatsning om yrkesväxling. Behovet av information är stort i dessa tider och vi hoppas att genom denna sprida information till dem som kan behöva eller funderar på att yrkesväxla. Många har någon gång funderat på att byta arbete och dagens osäkra läge innebär också att fler funderar på att vidareutbilda sig.

Att yrkesväxla innebär att man skiftar jobbspår, antingen genom att vidareutbilda sig inom sitt nuvarande yrke eller byta till ett helt nytt yrke genom en yrkesutbildning.

Vi vill med satsningen sprida information och upplysa om olika vägar som finns för den som behöver eller funderar på att yrkesväxla. Fokus ligger på möjligheter kopplade till yrkesutbildningar.
Utbildningarna leder till yrken där det finns gott om jobb, tack vare att de anpassas efter de behov som finns eller kommer att finnas på arbetsmarknaden. Utbildningarna utförs dessutom oftast i nära samarbete med arbetsgivare på orten.

Det finns alternativ som distansutbildning, platsförlagd utbildning, halvtid eller heltidsstudier, och studietiden kan vara allt från ett par månader upp till ett par år. Kanske går du som lärling bredvid en erfaren kollega, eller så sitter du i skolbänken och kombinerar det med praktik på arbetsplatser.

Mer information om yrkesväxling

Senast ändrad: 07/10/20