Kännedom och inställning till yrkeshögskolan och yrkesvux - WorldSkills Sweden

Ungdomsbarometern har frågat gymnasieungdomar om deras kännedom och inställning till yrkeshögskolan och yrkesvux. Utan en förklaring av vad yrkeshögskolan och yrkesvux är, så var det ungefär hälften som uppgav att de känner till yrkeshögskolan ’’ganska väl’’ eller ’’mycket väl’’.

Utan en förklaring av vad yrkeshögskolan och yrkesvux är, så var det ungefär hälften som uppgav att de känner till yrkeshögskolan ’’ganska väl’’ eller ’’mycket väl’’, medan ungefär en fjärdedel känner till yrkesvux ’’ganska väl’’ eller ’’mycket väl’’.

Med en förklaring av vad yrkeshögskolan och yrkesvux är så är kännedomen betydligt högre ungefär åtta tiondelar känner då till yrkeshögskolan och sju tiondelar känner till yrkesvux .

16% uppger att de absolut eller kanske kan tänka sig att läsa på yrkesvux. Intresset skiljer sig mycket mellan elever på yrkesprogram och de på högskoleförberedande program. Bland elever på yrkesprogram så är det ungefär tre tiondelar som kan tänka sig att läsa på yrkesvux medan det endast är en tiondel bland elever på högskoleförberedande program.

När det kommer till yrkeshögskolan så finns det betydligt fler som är intresserade. 44% uppger att de absolut eller kanske kan tänka sig att läsa en yrkeshögskoleutbildning. Bland elever på yrkesprogram så är det ungefär sju tiondelar som
absolut eller kanske kan tänka sig att läsa en yrkeshögskoleutbildning. Bland elever på högskoleförberedande program så är det ungefär fyra tiondelar som absolut eller kanske kan tänka sig att studera på yrkeshögskolan.

Läs hela rapporten här

Senast ändrad: 07/10/20