World Youth Skills Day 2020 - Worldskills

Den 15 juli är det ”World Youth Skills Day”, en dag för att hylla alla yrkesskickliga unga och den positiva påverkan deras kompetens har på vårt samhälle. Dagen syftar också till att lyfta vikten av möjligheterna för unga att utbilda sig för att kunna bygga på sin framtid.

World Youth Skills Day initierades av FN för att lyfta vikten av att unga världen över får möjligheten att utbilda sig för att bygga på sin skicklighet och kompetens. Målet är att uppnå bättre socioekonomiska förhållanden samt lyfta de utmaningar som finns med arbetslöshet och kompetensbrist.

Globalt är arbetslösheten för unga under 25 år tre gånger så stor som för resten av världens arbetsföra befolkning. Därför är det viktigt att dagens unga ges möjlighet att bygga på sina färdigheter och talanger för att bygga en framgångsrik och meningsfull karriär. Yrkesutbildning är en väg att uppnå detta. Enligt en studie gjord av IZA har länder med en starkt etablerad yrkesutbildning bättre förutsättningar att minska och undvika en ökande ungdomsarbetslöshet. Studien visar att det även gäller under tider av lågkonjunktur.

Senast ändrad: 07/10/20