Låt oss lyfta svensk yrkesutbildningen tillsammans - Worldskills

Pontus Slättman, vd på WorldSkills Sweden har blivit utnämnd till svensk ambassadör för initiativet ”Den Europeiska veckan för yrkesutbildning 2020” som äger rum den 9-13 november. Syftet med veckan är att lyfta fram fördelarna med att välja en yrkesutbildning och omfattar hundratals evenemang runt om i Europa.

Pontus Slättman, vd för World Skills Sweden har utsetts till svensk ambassadör för initiativet som går under parollen ”Discover your Talent!”. I ambassadörskapet ingår att visa på att yrkes- och lärlingsutbildning är ett smart val som leder till högkvalificerade jobb och ökad anställningsbarhet. Men till största del handlar veckan om att alla olika parter som skolor, myndigheter, företag och organisationer ska lyfta de olika initiativ som genomförs med koppling till yrkesutbildning.

– Den europeiska veckan för yrkesutbildning är viktig för att ge extra uppmärksamhet till yrkesutbildningar. Det är avgörande för ett fungerande samhälle att det finns attraktiva och kvalitativa yrkesutbildningar. Genom detta europeiska initiativ ges möjlighet att sprida goda initiativ, exempel och satsningar för att i förlängningen skapa en ökad attraktionskraft, säger Pontus.

Under förra året genomfördes 1850 evenemang i 45 länder med sammanlagt 4,5 miljoner deltagare. I år förväntas ett ännu fler deltagare.

– Styrkan med satsningen är att på en europeisk nivå gemensamt kommunicera och prioritera yrkesutbildningar, men även att sprida goda satsningar som kan inspirera fler att årligen blir lite bättre och ge yrkesutbildningar den status de egentligen förtjänar. Själva VET week är vecka 46 då det arrangeras en rad seminarier, prisutdelningar och diskussioner om den gemensamma utmaningen kopplat till matchningsproblematiken som ju är en av grundutmaningarna.

Inför veckan kan alla parter som genomför ett evenemang, kampanj, seminarium etc. med koppling till yrkesutbildning registrera sina olika aktiviteter på evenemanget webbsida.

– Tillsammans kan vi visa på många av de fantastiska evenemang och initiativ som genomför runt om i Sverige. Det är inte alltid tiden finns att stoltsera med det goda arbete som planeras eller görs för att öka intresset eller kvalitén i yrkesutbildningar. Förhoppningen är att yrkesutbildningssverige tar en liten stund för att dela med sig och ta del av de exempel som nu finns möjlighet att sprida och ta del av på europeisk nivå. Jag hoppas nu att fler i hela Sverige registrerar sina aktiviteter så vi tillsammans kan lyfta yrkesutbildning i Europa när vi behöver visa på dess styrka som mest i dessa besvärliga tider. För vad vore Sverige, Europa och världen utan yrkesskickliga med sin grund i yrkesutbildning!

Senast ändrad: 12/10/20