Yrkes-VM flyttas fram - WorldSkills Sweden

Idag beslutades att Yrkes-VM kommer flyttas ett år framåt i tiden. Det innebär att Yrkes-VM i Shanghai kommer genomföras 2022 istället för 2021. Därefter kommer Yrkes-VM genomföras jämna år, (2024 Lyon).

Vilka datum som gäller för genomförandet 2022 är ännu inte satta, men det kommer bli någon gång mellan september och november 2022.

De tävlande som redan nu är uttagna och var planerade att tävla 2021, kommer fortfarande kunna vara med och tävla 2022.

WorldSkills China och Worldskills France stöttar till fullo WorldSkills beslut om att flytta fram tävlingarna.

Senast ändrad: 16/12/20