Små förändringar i attityden till yrkesutbildning - WorldSkills Sweden

Allmänhetens inställning till yrkesutbildning är i stort sett oförändrad där merparten uppfattar att ett yrkesprogrammen leder till arbete efter studier, däremot kvarstå stor utmaning kopplat till status. Detta visar SIFOs undersökning.

Årets undersökning visar att allmänhetens syn på status och utvecklingsmöjligheter för gymnasial yrkesutbildning är i stort sett oförändrad. Uppfattningen hos 83% av de tillfrågade i undersökningen är att en yrkesutbildning leder till arbete efter avslutade studier.

Mer än hälften anser också att en yrkesutbildning har hög eller neutral status i jämförelse med andra yrken. Det finns skillnader runt om i landet, inte minst i storstäderna.

Rapporten visar också att synen på yrkesutbildning skiljer sig något mellan åldersgrupper.

WorldSkills Sweden har med start 2016 genomfört en årlig undersökning tillsammans med SIFO för att få en övergripande bild av inställningen till yrkesutbildning. Rapporten är gjord av SIFO riktade sig mot personer mellan 18–65 som fick svara på frågor kring sin syn på yrkesutbildning. 

Läs hela rapporten

Senast ändrad: 28/01/21